Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση μαθήματος Αγγλικών IIIτ ου Z΄εξαμήνου

Τμ. Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών

Αγγλικά III

Το μάθημα Αγγλικά IIIτου Z΄εξαμήνου θα εξακολουθήσει να γίνεται την Τετάρτη στις 6-8 μμ στην αίθουσα 6 του Τμ. Μουσικών Σπουδών στη Θέρμη.  Για οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή στο μέλλον θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.