Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017

Η ύλη των μαθημάτων για τις κατατακτήριες εξετάσεις και το Πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως ακολούθως ,

Ύλη εξετάσεων.

Για το μάθημα της Ζωγραφική Ι (Σχέδιο), είναι σχετική με θέμα που τοποθετείται και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν και να παραδιδόσουν ένα (1) Σχέδιο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.

Για τα μάθημα της Ζωγραφικής ΙΙ (Χρώμα) , είναι σχετική με θέμα τοποθετείται και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν και να παραδιδόσουν ένα (1) ζωγραφικό έργο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με χρώμα εκτός από χρωστικές λαδιού.

Η ύλη του μαθήματος Ιστορία της Τέχνης είναι :

Αρχαία Ελληνική Τέχνη

- Ο 19ος αιώνας στην Ευρώπη

- Ο θρίαμβος του Μοντέρνου. Τα πρώτα 50 χρόνια του 20ου αιώνα

- Τα κινήματα της σύγχρονης τέχνης από τη λήξη του Β. Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι το 1970.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γ. Κοκορού – Αλευρά, η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας (1050- 50 π.Χ.) εκδόσεις Καρδαμίτσα Αθήνα 1995 ή

Δ. Πλάντζος Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία, εκδόσεις Καπόν.

 Από το βιβλίο Ernst Gombrich, Το Χρονικό της Τέχνης, εκδ. Μορφ. Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης τα ακόλουθα κεφάλαια:

24. Τομή στην Παράδοση

25. Διαρκής Επανάσταση

26. Αναζητώντας Νέα Πρότυπα

27. Η Πειραματική Τέχνη

28. Χρονικό Δίχως Τέλος
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Θέρμη και Σταυρούπολη  με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ιστορία της Τέχνης, Δευτέρα  4 -12-2017  και ώρα 10:00 έως 13:00 στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Θέρμη.

Ζωγραφική Ι (Σχέδιο)στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Σταυρούπολη, Τρίτη 5 -12-2017 και ώρα 10:00 έως 15:00 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Σταυρούπολη,

Ζωγραφική ΙΙ (Χρώμα), Τετάρτη 6-12-2017 και ώρα 10:00 έως 15:00στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Σταυρούπολη.