Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΚΑΙ

 

 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ

ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ