Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Iστορία της Τέχνης 1 (Αρχαία Τέχνη)
Το μήνα Γενάρη 2018  θα γίνουν τα μαθήματα ως εξής:
1. Tρίτη,  9.1.2018,         19.00 - 21.00         (αίθουσα Θεωρητικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα)
2. Δευτέρα, 15.1.2018, 19.00 - 21.00         (αίθουσα Θεωρητικών, αναπλήρωση)
3. Τρίτη, 16.1.2018,       19.00 - 21.00         (αίθουσα Θεωρητικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα)
4. Δευτέρα, 22.1.2018, 19.00 - 21.00       (αίθουσα Θεωρητικών, αναπλήρωση)
3. Τρίτη, 23.1.2018,       19.00 - 21.00       (αίθουσα Θεωρητικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα)
Παρακαλούνται οι  φοιτητές/τριες να ΜΗΝ προσέλθουν σήμερα στις 19.00. όπως είχε συζητηθεί παλιότερα  λόγω μη διαθεσιμότητας της αίθουσας Θεωρητικών (μάθημα Αγγλικών).
Η διδάσκουσα,
Στέλλα Λάββα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.