Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Μάθημα ΕΚΣΚ4 Σκηνογραφία 2
Το μάθημα ΕΚΣΚ4 (Σκηνογραφία 2 ) της πρώτης εβδομάδας του εαρινού εξαμήνου (Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου)δεν θα πραγματοποιηθεί.Η αναπλήρωση του θα ανακοινωθεί σύντομα.
Αντ.Δαγκλίδης