Ανακοινώσεις - Καλλιτεχνικά


Τί ήρθε πρώτα, η γεωπονία ή το design;

Με τις ρίζες τους να χάνονται στα βάθη της Ιστορίας, η σχέση της γεωπονίας
και του design είναι πολύ παλιά και μάλλον άγνωστη στους περισσότερους.
Κι όμως, θεμελιώδεις αξίες του design υπάρχουν στις βασικές διαδικασίες της γεωργίας: στην εξέλιξη των εργαλείων της, στο μπόλιασμα των φυτών, στις διασταυρώσεις για νέες ποικιλίες σπόρων, στις μεταλλαγές της απόχρωσης των καρπών όπως η ντομάτα και πολλές άλλες. Ωστόσο, τί θα μπορούσε να συμβεί στη σημερινή συνθήκη, αν μεταφυτεύαμε στο design ιδέες της γεωπονίας;
Τί είδους αντικείμενα θα μπορούσαν να προκύψουν από την σύγχρονη εκδοχή αυτής της άρρηκτης σχέσης;