Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Aναπληρώσεις μαθημάτων Ιστορία της Τέχνης 2 (Βυζάντιο)
Iστορία της Τέχνης 2 (Βυζάντιο)
Τη Δευτέρα, 14.5.2018 θα γίνουν δύο αναπληρώσεις μαθημάτων ως εξής:
1. Δευτέρα, 14.5.2018, 15.00 - 17.00 (Αίθουσα Α' Θεωρητικών Θέρμης)
2. Δευτέρα, 14.5.2018, 17.00 - 19.00 (Αίθουσα Β' Θεωρητικών Θέρμης)
Το μάθημα της Τρίτης, 15.5.2018 δεν θα γίνει.

Στέλλα Λάββα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.