ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

που πρόκειται να ορκιστούν στις  10 Ιουλίου του 2018

να επικοινωνήσουν και να παραδώσουν συμπληρωμένο

σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο σε στικάκι ή dvd,

το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό (φόρμες προς συμπλήρωση κ.λ.π.)

για την δρομολόγηση της έκθεσης των αποφοίτων και του αρχείου αποφοίτων του Τμήματος

στην κυρία Αλίκη Μαρτζοπούλου

(Πέμπτο Εργαστήριο Ζωγραφικής, Παλαιά Θέρμη, τηλ. 2310992465)