ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ -ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΑΠΘ,ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

                                                                                       Θεσσαλονίκη, 14-6-2018

Σήμερα, την 14η Ιουνίου 2018 διεξήχθη, σε ένα εκλογικό τμήμα, στην προέκταση του πρώτου ορόφου του κτηρίου Διοίκησης του Ιδρύματος η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ με υποψήφιους τους  κκ. Τριαντάφυλλο Τρανό και Αλίκη Μαρτζοπούλου.

Ο  υποψήφιος κ. Τριαντάφυλλος Τρανός έλαβε  πέντε  (5 ψήφους επί συνόλου επτά (7) εγκύρων.

Η υποψήφια κ Αλίκη Μαρτζοπούλου    έλαβε δύο (2  ψήφους επί συνόλου επτά (7) εγκύρων.

Κατόπιν τούτων η Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την εκλογή του κ. Τριαντάφυλλου Τρανού ως εκπροσώπου, και της κ. Αλίκης Μαρτζοπούλου. ως αναπληρώτριας εκπροσώπου, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

Δαφιώτης Παναγιώτης μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος.

Παπαγεωργίου Νικόλαος, μέλος ΕΔΙ.Π Τμήματος.

Χαλβατζή Μαρία,  μέλος Ε.Ε.Π. Τμήματος.