ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ -ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΎ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΑΠΘ,ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ , ΤΟΥ ΑΠΘ.

                                                                         Θεσσαλονίκη, 14-6-2018

 Σήμερα, την 14η Ιουνίου 2018 διεξήχθη, σε ένα εκλογικό τμήμα, στην προέκταση του πρώτου ορόφου του κτηρίου Διοίκησης του Ιδρύματος η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ με υποψήφιους τους  κκ. Γιαννουχαηλίδη  Γεώργιο και Σκριάπα Ευθύμιο

Ο  υποψήφιος κ.  Γιαννουχαηλίδης  Γεώργιος  έλαβε μια   (1.) ψήφος επί συνόλου (2) εγκύρων.

Ο  υποψήφιος κ Σκριάπας Ευθύμιος έλαβε μια   1.) ψήφος επί συνόλου (2) εγκύρων.

 Κατόπιν τούτων η Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την εκλογή του κ.   Γιαννουχαηλίδη   Γεωργίου  ως εκπροσώπου, και του κ. Σκριάπα Ευθύμιου  ως αναπληρωτή εκπροσώπου, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

Κουτράκης Ευστράτιος μέλος Ε.Τ.Ε.Π.,

 Προέδρου Σωτήριος  μέλος Ε.Τ.Ε.Π. 

Αθανασιάδου Δέσποινα, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.,