ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος

που πρόκειται να ορκιστούν

στις  10 Ιουλίου του 2018

 


να περάσουν από τη Βιβλιοθήκη

 

έως τις 5 Ιουλίου

για να τακτοποιήσουν τις τυχόν εκκρεμότητες

που μπορεί να έχουν στο Σύστημα Βιβλιοθηκών,

να πάρουν βεβαίωση

και να καταθέσουν τον κατάλογο της διπλωματικής τους εργασίας