Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές των οποίων λήγει η αναστολή σπουδών να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να ενεργοποιήσουν την εγγραφή τους από την 24η  έως την 28η Σεπτεμβρίου 2018.