Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου του μαθήματος Μουσειολογία Μουσειοπαιδαγωγική Διαχείριση Πολιτισμού και Νέες Τεχνολογίες

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018 ότι η διδάσκουσα του μαθήματος Μουσειολογία Μουσειοπαιδαγωγική Διαχείριση Πολιτισμού και Νέες Τεχνολογίες κυρία  Στ. Συλλαίου θα παραλάβει τις εργασίες των φοιτητών ηλεκτρονικά μέχρι σήμερα 7-9-2018.