Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Eιδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης ΙΙα
Τη Δευτέρα, 8.10.2018 το επιλεγόμενο μάθημα θα γίνει διπλό στην Αίθουσα Θεωρητικών Α' ως εξής:
17.00 - 19.00
19.00 - 21.00
Η διδάσκουσα,
Στέλλα Λάββα