Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  

Ek μέρους του επίκουρου καθηγητή κυρίου Βασίλειου Βασιλακάκη, υπευθύνου του Τμήματος για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών ανακοινώνεται ότι θα πργαματοποιηθεί ενημέρωση  ισε θέματα πρακτικής άσκησης στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στο campus του ΑΠΘ στη Θέρμη στις 10 Οκτωβρίου 2018 στις 12:00.

Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή  σε ενδιαφερόμενους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος..

Επίσης υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι είναι απαραίτητη η  δήλωση του μαθήματος Πρακτική Άσκηση, κατά την υποβολή δήλωσης μαθημάτων.