Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για την πραγματοποίηση των Διατμηματικών μαθημάτων που διοργανώνει το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

1) «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» -Academic Writing in the German language,
2) Γερμανικά Α1,
3) Γερμανικά Α2,
4) Γερμανικά Β1,
5) «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια»,
6) Ιταλικά Α2 και
7) Ρωσικά Α1


Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.
τηλ.: 2310 995165
www.lance.auth.gr

 

ΓΑΛΛΙΚΑ ERASMUS ANAKΟΙΝΩΣΗ 2018-19

ΙΤΑΛΙΚΑ Α2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΡΩΣΙΚΑ Α1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ A1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β2 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΕ 2018-19