Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 (4.1.2019), ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2015-2016 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20/9/2018, ημέρα Πέμπτη έως και τις 4/1/2019, ημέρα Παρασκευή.