Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

AUTH- York University_2019-20_ student exchange program, nomination and application procedure

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1843 ) έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση για δυνατότητα σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ στο Πανεπιστήμιο York University του Τορόντο Καναδά, με το οποίο υφίσταται πολυετής Συμφωνία Επιστημονικής συνεργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι τόσο από τα συνημμένα αρχεία, όσο και από την ηλεκτρονική αλληλογραφία που παρατίθεται.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 21 Νοεμβρίου 2018.
H Προϊσταμένη                                                                                             
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαξεβανίδου