Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα τουΤμήματος Σπουδών, www.dps.auth.gr  έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση της ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών βραβείων, σε παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών, που φοίτησαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας, τοακαδημαϊκό έτος 2017-18