Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τα μαθήματα των Γερμανικών με διδάσκουσα την κ.Ε.Αλεξιάδου θα γίνονται ως εξής:

  • A εξάμηνο : (Ψυχολογικό, Φ.Π., Θεάτρου, Κινηματογράφου, Μουσικό)

    Πέμπτη ,9.00-12.15, αιθ.108 Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής

    Τα μαθήματα ξεκινούν στις 4/10/2018

  • Γ εξάμηνο: (Νομικής, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Μουσικό, Εικαστικών)

    Δευτέρα, 9.00-11.15, αιθ.115, (1ος όροφος ΝΟΠΕ).

    Τα μαθήματα ξεκινούν 1/10/2018