Μαθήματα της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-τριών

 

Τα μαθήματα της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-τριών όλων των Σχολών/Τμημάτων του Α.Π.Θ. αρχίζουν στις 8/10/2018 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ:

(Επιλέγουν οι φοιτητές ένα από τα δύο Τμήματα)

1ο Τυήυα:

Διδάσκουσα: κ. Γεωργία Γαβριηλίδου, ΕΕΠ Δευτέρα 12:30-15:00, Αίθουσα «Α» του Σχολείου (παλιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής)

2ο Τυήυα:

Διδάσκουσα: κ. Λήδα Τριανταφυλλίδου, ΕΕΠ Πέμπτη 16:30-19:00, Αίθουσα «Α» του Σχολείου (παλιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής)

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ:

Διδάσκουσα: κ. Μαρίνα Κοκκινίδου, ΕΕΠ Πέμπτη 16:30-19:00, Αίθουσα «Β» του Σχολείου (παλιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής)

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ:

Διδάσκουσα: κ. Χριστίνα Τακούδα, ΕΕΠ Πέμπτη 11:30-14:00, Αίθουσα «LanguageLab» του Σχολείου στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Λεωφόρος Στρατού 2α )

αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνεται με πρόοδο και εργασία (όχι τελική εξέταση).

Εγγραφές: Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ΣΝΕΓ (Προγράμματα-Αλλοδαποί φοιτητές)

http://sma.web.auth.gr/wordpress/?paae id=3124