ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη την παρ. 4, του άρθρου 11, της Υ.Α. Φ. 151/116946/Β6/22-11-2011 (ΦΕΚ 2438/2011 τ. Β΄) περί εισαγωγής σπουδαστών στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους εισαγόμενους της κατηγορίας των κυπρίων σύμφωνα με το από 2 Οκτωβρίου 2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημακρατίας,να παρουσιαστούν για εγγραφή στο  Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου μας μέσα στην προθεσμία που αρχίζει από την   22α Οκτωβρίου 2018 και λήγει την 31η Οκτωβρίου 2018 από τις 11 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, κτήριο της οδού Ικονίου 1 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη (στο κτίριο που πραγματοποιήθηκαν οι εισιτήριες εξετάσεις)

Για την εγγραφή του ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Αίτηση για εγγραφή (έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)

2.Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης, απολυτήριο ή αποδεικτικό του Σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.

3.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).

4.Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Επίσης επιδεικνύει στον υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα ατομικά του στοιχεία.

5. Στατιστικό δελτίο το (έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος) που συμπληρώνει ο εγγραφόμενος φοιτητής.

6. Αριθμός Α.Μ.Κ.Α.

7. Αριθμός κινητού τηλεφώνου