Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Μαθήματος Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και Ν/Τ
Ανακοίνωση Μαθήματος Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και Ν/Τ 
 
Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου το μάθημα
Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και Ν/Τ
δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα υπάρξει αναπλήρωση σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
 
Η διδάσκουσα
 
Στέλλα Συλαίου