Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Αλλαγή ημέρας και ώρας μαθημάτων Ιστορίας της Τέχνης PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018 09:48

Το Μάθημα Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης ΙΙΙ  (Χ. Σαββόπουλος – Ν. Παπαγεωργίου) θα γίνεται κάθε Δευτέρα 3-5 στο κτίριο Thomas.

Το Ειδικά θέματα  Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης Ι (Χ. Σαββόπουλος – Ν. Παπαγεωργίου) θα γίνεται κάθε Δευτέρα 5-7 στο κτίριο Thomas.

Το Μάθημα Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης Ι θα γίνεται κάθε Πέμπτη 3-5 στην αίθουσα θεωρητικών  Α΄ - Θέρμη