Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Δοκιμαστικά μαθήματα για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων, που υπέβαλαν υποψηφιότητα για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ, της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες με Ιδιαίτερη Έμφαση στις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Γνωστοποιείται ότι η   Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμός 239/19-10-2018, αφού έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.  5 του Ν. 1268/82  αποφάσισε ότι τα δοκιμαστικά μαθήματα για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας των  υποψηφίων, που υπέβαλαν υποψηφιότητα για την πλήρωση  μιας  θέσης μέλους ΔΕΠ, της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες με Ιδιαίτερη Έμφαση στις Τεχνικές Χάραξης και Εικαστικές Εκτυπώσεις», θα πραγματοποιηθούν με το παρακάτω πρόγραμμα:

1. Ο κύριος Αδάμης Μιχαήλ, θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικό μάθημα  στις 27 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη από τις 10:00 π.μ.- 11:00 π.μ., στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Τμήματος έναντι του οικισμού Λήδα Μαρία, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Παρουσίαση του καλλιτεχνικού του έργου»

2. Η κυρία Διονυσοπούλου Ελισσάβετ  θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικό μάθημα  στις 27 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη από τις 11:00 π.μ.- 12:00 π.μ.   στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Τμήματος έναντι του οικισμού Λήδα Μαρία, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Παρουσίαση του καλλιτεχνικού της έργου»

3. Ο κύριος Μπελημπασάκης Ιωάννης, θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικό μάθημα  στις 27 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη από τις 12:00 μ.μ.- 13:00μ.μ., στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Τμήματος έναντι του οικισμού Λήδα Μαρία, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Παρουσίαση του καλλιτεχνικού του έργου»

4. Η κυρία Παπαδοπούλου Σοφία,    θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικό μάθημα  στις 27 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη από τις 13:00 μ.μ. -14:00 μ.μ., στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Τμήματος έναντι του οικισμού Λήδα Μαρία, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Παρουσίαση του καλλιτεχνικού της έργου»

5. Ο κύριος Παπαμιχόπουλος Κωνσταντίνος, θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικό μάθημα  στις 28 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη από τις 10:00 π.μ  - 11:00 π.μ στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Τμήματος έναντι του οικισμού Λήδα Μαρία, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Παρουσίαση του καλλιτεχνικού του έργου»

6. Η κυρία Σχορετσανίτη Ουρανία, θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικό μάθημα  στις 28 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη από τις 11:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.,  στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Τμήματος έναντι του οικισμού Λήδα Μαρία, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Παρουσίαση του καλλιτεχνικού της έργου»

7. Ο κύριος Φερεντίνος Παναγιώτης, θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικό μάθημα  στις 28 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη από τις 12:00 μ.μ.  - 13:00 μ.μ., στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Τμήματος έναντι του οικισμού Λήδα Μαρία, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Παρουσίαση του καλλιτεχνικού του έργου»

8. Η κυρία Φραγκουλίδου Ουρανία, θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικό μάθημα  στις 28 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη από τις 13:00 μ.μ. - 14:00 μ.μ., στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Τμήματος έναντι του οικισμού Λήδα Μαρία, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Παρουσίαση του καλλιτεχνικού της έργου»

                                                                     Από τη Γραμματεία