Τελευταίες Ανακοινώσεις

«Έναρξη Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου α.ε.2018-2019»

Σε συνέχεια της απόφασής σας (Συν/ση 242/05-02-2019), σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου α.ε.2018-2019, σας γνωστοποιoύμε ότι τα μαθήματα θα αρχίσουν την 18η Φεβρουαρίου 201.