Τελευταίες Ανακοινώσεις

Εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών


Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις

των Διπλωματικών Εργασιών θα πραγματοποιηθούν

στις 25, 26 και 28 Φεβρουαρίου 2019.