Τελευταίες Ανακοινώσεις

Εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις

των Διπλωματικών Εργασιών θα πραγματοποιηθούν

στις 25, 26 και 28 Φεβρουαρίου 2019.

Οι υποψήφιοι/ες προκειμένου να παρουσιάσουν την διπλωματική τους εργασία θα πρέπει να κάνουν ΑΙΤΗΣΗ ελέγχου μαθημάτων.

Η αίτηση βρίσκεται εδώ