Τελευταίες Ανακοινώσεις

Αίτηση - Δήλωση Ορκωμοσίας

Παρακαλούνται όσοι παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία επιτυχώς μπορούν να κάνουν Αίτηση - Δήλωση για την Ορκωμοσία.

Η αίτηση βρίσκεται εδώ

Πληροφορίες