Τελευταίες Ανακοινώσεις

Πρακτική άσκηση 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο σπουδών τους τουλάχιστον και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση,

παρακαλούνται να παραβρεθούν στην ενημερωτική συνάντηση την Παρασκευή 15-2-2019, στην αίθουσα θεωρητικών στη Θέρμη, ώρα 11.30.

 Βασίλειος Βασιλακάκης

 Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ. 6972034992

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Επιλογής των Φοιτητών Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για την Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ

προκειμένου να υλοποιήσει για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του με τη συν χρηματοδοτική στήριξη του ΕΣΠΑ, στη Συντέλεση του Τμήματος αρ.238/18-9-2018, όρισε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των φοιτητών του Τμήματος :

1. Κατάταξη με βάση το πλήθος των επιτυχώς εξετασθέντων εργαστηριακών μαθημάτων της κατεύθυνσης που ακολουθεί ο φοιτητής

2. Κατάταξη με βάση τον ΜΟ βαθμολογίας, του συνόλου των μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκε επιτυχώς ο φοιτητής .

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτεραιότητα έχει ο φοιτητής που έχει εξετασθεί επιτυχώς στα περισσότερα μαθήματα ανεξαρτήτως αν είναι εργαστηριακά ή θεωρητικά.

___________________________________

Οι προαιτήσεις για όσους ενδιαφέρονται για όλες τις περιόδους

βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο που θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τη Δευτέρα 18/2.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm5a3XLDwPs6JELy9AEqA47Gxd_pFFBBG5JC7SSH-A1zuYDQ/viewform

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Βάσια Φίλου

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής - Φοιτητών

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Τηλ: 2310 997178