Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Ιωάννης Φωκάς
Καθηγητής

Ioannis Fokas
Professor

Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωγραφική
4ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

 

Βιογραφικό (el)

Curriculum Vitae (en)