Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Βασίλειος Βασιλακάκης
Επίκουρος Καθηγητής

Vasileios Vasilakakis
Assistant Professor

Γνωστικό αντικείμενο: Ζωγραφική
3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

 

Βιογραφικό (el)

Curriculum Vitae (en)