Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Γεώργιος Τσακίρης
Καθηγητής

Georgios Tsakiris
Professor

Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωγραφική
3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

 

Βιογραφικό (el)

Curriculum Vitae (en)