Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Χαράλαμπος Βενετόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

Charalampos Venetopoulos
Assistant Professor

Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακά Μέσα - Ψηφιακός Σχεδιασμός
4ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

 

Βιογραφικό (el)

Curriculum Vitae (en)

 

https://vimeo.com/user9318776