Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Στυλιανός Ντεξής
Επίκουρος Καθηγητής

Stylianos Ntexis
Assistant Professor

Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακά Μέσα - Ψηφιακός Σχεδιασμός


Βιογραφικό (el)

Curriculum Vitae (en)

 

http://vimeo.com/user1337637
http://www.dexis-vounatsou.edicypages.com/en