Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Στέλλα Λάββα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Stella Lavva
Associate Professor

Γνωστικό Αντικείμενο: Iστορία Αρχαίων Πολιτισμών με έμφαση στην Ελληνική Κλασική Αρχαιότητα

 

Βιογραφικό (el)

Curriculum Vitae (en)