Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Αθανάσιος Πάλλας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Athanasios Pallas
Associate Professor

Γνωστικό Αντικείμενο: Εικαστικές Τέχνες - Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας

 

Βιογραφικό (el)

Curriculum Vitae (en)

 

http://apallas.gr/