Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Λάμπρος Ψυρράκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Lampros Psyrrakis
Associate Professor

Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωγραφική
5ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

 

Βιογραφικό (el)

Curriculum Vitae (en)

 

www.lamprospsyrrakis.gr