Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Ευαγγελία Νομίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια

Evangelia Nomidou
Assistant Professor

Γνωστικό Αντικείμενο: Πλαστική - Χώρος
2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

 

Βιογραφικό (el)

Curriculum Vitae (en)