Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Οργάνωση Προπτυχιακών Σπουδών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με τους Νόμους 3549/2007 [Φ.Ε.Κ.69τ.Α’/20.3.2007] και 4009/2011 [Φ.Ε.Κ.195 τ.Α’/6.9.2011] τέθηκε σε ισχύ η τελευταία μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που είχε ξεκινήσει στο πρόσφατο παρελθόν με τον Νόμο 1268/1982.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Φ.Ε.Κ.1099 τ.Β’/5.9.2000). Πληροφορίες για το Α.Π.Θ. και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Σπουδών υπάρχουν και στις Ιστοσελίδες www.auth.gr και www.vis.auth.gr

Εκπαιδευτικό έργο

Το εκπαιδευτικό έργο διαρθρώνεται χρονικά σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας για τα Α.Ε.Ι. (Ν.4009, άρθρο 33, παρ.5). Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από δεκατρείς (13), το μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε και δεν εξετάζεται. Τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται στην απονομή του πτυχίου (ο.π., παρ.7).

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ολοκληρώνεται σε δέκα εξάμηνα και οδηγεί σε ενιαίο πτυχίο με αναγραφή της Κατεύθυνσης.

Οι Κατευθύνσεις είναι:

Α. Ζωγραφική Β. Γλυπτική Γ. Χαρακτική

Προκειμένου να χαρακτηριστεί η Κατεύθυνση του πτυχίου, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει διανύσει σε αυτήν τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα των προπτυχιακών του/της σπουδών.

Εγγραφές φοιτητών στο εξάμηνο

Οι εγγραφές των φοιτητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γίνονται με την έναρξη του εξαμήνου (χειμερινού και εαρινού) είναι υποχρεωτικές και ανεξάρτητες από τις δηλώσεις μαθημάτων. Αν δεν γίνει εγγραφή σε δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, ο/η φοιτητής/ φοιτήτρια διαγράφεται αυτοδικαίως από τη Σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα.

Δηλώσεις μαθημάτων στα εξάμηνα

Η συμμετοχή στο εξάμηνο γίνεται με τη δήλωση μαθημάτων. Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές/τριες γίνονται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία μετά από απόφαση τηςΣυνέλευσης του Τμήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων είναι η κατοχή ιδρυματικού λογαριασμού email, (κωδικού πρόσβασης) που δίνει το δικαίωμα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ .

Σε περίπτωση που το σύστημα, κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας, εμφανίσει λανθασμένη ημερομηνία γέννησης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία ώστε να συνεχίσετε τη διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού σας.

Παρακαλούμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος κατά την υποβολή της δήλωσής τους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που παρέχονται από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Η δήλωση αυτή θα πρέπει να εναρμονίζεται απόλυτα με την Επιλογή Κατεύθυνσης, την Επιλογή Εργαστηρίου και με τη δήλωση συγγραμμάτων μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ, σε διαφορετική περίπτωση θα ζητηθεί από την υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ η επιστροφή των συγγραμμάτων που έχετε λάβει ή θα λάβετε.

Στη δήλωση μαθημάτων, εμπεριέχονται τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τα οποία ο/η φοιτητής/τρια επιθυμεί να παρακολουθήσει στο εξάμηνο, για το οποίο υποβάλλει τη δήλωση. Τα απαραίτητα ECTS για τη λήψη του ενιαίου πτυχίου είναι 300.

Η δήλωση γίνεται κάθε εξάμηνο ηλεκτρονικά σε μαθήματα και όχι στο εξάμηνο, σαν σύνολο. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και μαθήματα ανώτερων εξαμήνων εκτός των περιπτώσεων μαθημάτων με προαπαιτούμενα (Ν.3549/2007, άρθρο 14 παρ.2/4009), όπως αυτά έχουν οριστεί ύστερα από πρόταση των διδασκόντων στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και τις σχετικές αποφάσεις των Συνελεύσεων του Τμήματος (Γ.Σ.126/27-6- 2008, Γ.Σ.23/8.6.1999 και ΓΣ 193/4-9-2015).

Στη δήλωση των μαθημάτων, ωστόσο, δεν μπορούν να περιλαμβάνονται περισσότερα από δώδεκα (12) μαθήματα και δύο μαθήματα ξένης γλώσσας.

Σας επισημαίνουμε επίσης ότι:

-Mετά την υποβολή της δήλωσής σας να εκτυπώνετε το αποδεικτικό υποβολής, το οποίο πρέπει να διαφυλάσσετε μέχρι το πέρας του εξαμήνου για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση.

Για τυχόν διαφοροποιήσεις που μπορεί να συναντήσετε κατά την υποβολή της, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2310995069, 2310995075 κατά τις εργάσιμες ημέρες ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Ελεύθερες επιλογές:

Μαθήματα άλλων Τμημάτων μπορούν να επιλεγούν ως ελεύθερες επιλογές χωρίς να προσμετρούνται στη βαθμολογία του πτυχίου τους λόγω μη συστηματικής αντιστοίχησης διδακτικών μονάδων με τις διδακτικές μονάδες των προσφερομένων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων στο Τμήμα .

Πρακτική άσκηση: Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών παρέχει τη δυνατότητα, στο όγδοο εξάμηνο, του μαθήματος ελεύθερης επιλογής με τίτλο «Πρακτική Άσκηση» συμμετέχοντας μέσω του γραφείου Πρακτικής άσκησης του ΑΠΘ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές & φοιτήτριες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στα τελευταία εξάμηνα σπουδών και να έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για τα αντικείμενα στα οποία θα ασκηθούν. Τα επιπλέον κριτήρια επιλογής των Φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα καθορίζονται από το Τμήμα. Ο επιστημονικός υπεύθυνος για το ακαδημαικό έτος 2015-16, έχει οριστεί η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Στέλλα Λάββα.

Κατανομή των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλεγόμενων) ανά εξάμηνο:

Στο 1ο και 2ο εξάμηνο του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.

Στα εξάμηνα 3ο , 4ο , 5ο , 6ο , 7ο και 8ο , στα υποχρεωτικά μαθήματα προστίθενται και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Στο 9ο και 10ο εξάμηνο του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών στο Καλλιτεχνικό Μάθημα Κατεύθυνσης (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, πραγματοποιείται η Διπλωματική Εργασία (Προετοιμασία), και εκπονείται η Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και Εκπόνηση) αντίστοιχα.

Προαπαιτούμενα μαθήματα είναι:

Α. Τα Καλλιτεχνικά Μαθήματα Κατεύθυνσης (ΚΜΚ): Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, (Μαθήματα Πρωινής Ζώνης). Ειδικότερα:

Για το υποχρεωτικό ΚΜΚ 3 (Ζωγραφική 3, Γλυπτική 3, Χαρακτική 3), προαπαιτούμενα είναι τα ΚΜΚ 1 και 2 (Ζωγραφική 1 και 2/ Γλυπτική 1 και 2, Χαρακτική 1 και 2).

Για το υποχρεωτικό ΚΜΚ 5 (Ζωγραφική 5, Γλυπτική 5, Χαρακτική 5,) προαπαιτούμενα είναι τα ΚΜΚ 3 και 4 (Ζωγραφική 3 και 4 / Γλυπτική 3 και 4 Χαρακτική 3 και 4).

Για το υποχρεωτικό ΚΜΚ 7 (Ζωγραφική 7, Γλυπτική 7, Χαρακτική 7,) προαπαιτούμενα είναι τα ΚΜΚ 5 και 6 (Ζωγραφική 5 και 6/ Γλυπτική 5 και 6, Χαρακτική 5 και 6).

Για το υποχρεωτικό ΚΜΚ 9 (Ζωγραφική 9 Διπλωματική Εργασία (προετοιμασία)Γλυπτική 9

Διπλωματική Εργασία (προετοιμασία), Χαρακτική 9) Διπλωματική Εργασία (προετοιμασία), προαπαιτούμενα είναι τα ΚΜΚ 7 και 8 (Ζωγραφική 7 και 8 /Γλυπτική 7 και 8 / Χαρακτική 7 και 8, ο Επιβλέπων Καθηγητής ανακοινώνει χωρίς βαθμολογία ποιοι και ποιες φοιτητές/τριες περάτωσαν επαρκώς και έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εκπονήσουν την Διπλωματική Εργασία). Επίσης προαπαιτούμενο για το 9ο Εξάμηνο είναι η περάτωση όλων των μαθημάτων του Εργαστηρίου Κατεύθυνσης.

Για το υποχρεωτικό ΚΜΚ10 (Ζωγραφική 10 Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και εκπόνηση), Γλυπτική 10 Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και εκπόνηση), Χαρακτική 10 Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και εκπόνηση), απαραίτητη προϋπόθεση είναι η περάτωση όλων των υπολοίπων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα Στοιχεία Χαρακτικής 1 (1ο Εξάμηνο) και Στοιχεία Χαρακτικής 2 (2ο Εξάμηνο) είναι προαπαιτούμενα για τα επιλεγόμενα μαθήματα Χαρακτική 1 (3ο Εξάμηνο) Χαρακτική 2 (4ο Εξάμηνο), Χαρακτική 3 (5ο Εξάμηνο) και Χαρακτική 4 (6ο Εξάμηνο).

Το υποχρεωτικό μάθημα Φωτογραφία Οπτική Επικοινωνία 1 (3ο Εξάμηνο) και Φωτογραφία Οπτική Επικοινωνία 2 (4 Εξάμηνο) είναι προαπαιτούμενα για τα επιλεγόμενα μαθήματα Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας και Φωτογραφική Αφήγηση 1 (5ο Εξάμηνο) και Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας 2 (6ο Εξάμηνο).

Τα υποχρεωτικά μαθήματα Στοιχεία Ζωγραφικής είναι προαπαιτούμενα για τα επιλεγόμενα μαθήματα Ζωγραφική 1 (3ο Εξάμηνο), Ζωγραφική 2 (4ο Εξάμηνο), Ζωγραφική 3 (5ο Εξάμηνο) και Ζωγραφική 4 (6ο Εξάμηνο).

Β. Τα Θεωρητικά Μαθήματα

Τα υποχρεωτικά μαθήματα Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 1 – 4 (3ο - 6ο Εξάμηνο) είναι προαπαιτούμενα για τα επιλεγόμενα μαθήματα Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 1 (7ο Εξάμηνο) και Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 2 (8ο Εξάμηνο).

Το υποχρεωτικό μάθημα Ιστορία Τέχνης 1- Αρχαιότητα (1ο Εξάμηνο), είναι προαπαιτούμενα για τα επιλεγόμενα μαθήματα Ειδικά Θέματα Αρχαίας Τέχνης 1 (7ο Εξάμηνο) και Ειδικά Θέματα Αρχαίας Τέχνης 2 (8ο Εξάμηνο) και το υποχρεωτικό μάθημα Ιστορία Τέχνης 2- Βυζάντιο (2ο Εξάμηνο), είναι προαπαιτούμενα για τα επιλεγόμενα μαθήματα Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Τέχνης 1 (7ο Εξάμηνο) και Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Τέχνης 2 (8ο Εξάμηνο).

Τα υποχρεωτικά μαθήματα Αισθητική 1 (5ο Εξάμηνο) και Αισθητική 2 (6ο Εξάμηνο) είναι προαπαιτούμενα για τα επιλεγόμενα μαθήματα Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης 1 (7ο Εξάμηνο) και Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης 2 (8ο Εξάμηνο).

Ως επαναλαμβανόμενα μαθήματα έχουν οριστεί από τις Γ.Σ. 23/8.6.1999 και 126/27-6-2008, 193/4-9- 2015 και διδάσκονται:

Τα ΚΜΚ των Κατευθύνσεων Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής και (1ο - 10ο εξάμηνο) για όλα τα επόμενα, μονά ή ζυγά εξάμηνα.

Το υποχρεωτικό μάθημα Σχέδιο 1 του 1ου εξαμήνου είναι επαναλαμβανόμενο στο 2ο εξάμηνο και Σχέδιο 2 του 2ου εξαμήνου είναι επαναλαμβανόμενο στο 1ο εξάμηνο για την Κατεύθυνση Ζωγραφικής, Χαρακτικής.

Το υποχρεωτικό μάθημα Σχέδιο-Πλαστικά Σκίτσα 1 του 1ου εξαμήνου είναι επαναλαμβανόμενο στο 2ο εξάμηνο και Σχέδιο-Πλαστικά Σκίτσα 2 του 2ου εξαμήνου είναι επαναλαμβανόμενο στο 1ο εξάμηνο για την Κατεύθυνση Γλυπτικής.

Το υποχρεωτικό μάθημα Σχέδιο με αναλογικά και ψηφιακά μέσα 1 του 1ου εξαμήνου είναι επαναλαμβανόμενο στο 2ο εξάμηνο και Σχέδιο με αναλογικά και ψηφιακά μέσα 2 είναι επαναλαμβανόμενο στο 1ο εξάμηνο για την Κατεύθυνση

Το υποχρεωτικό μάθημα Στοιχεία Γλυπτικής (για την Κατεύθυνση Ζωγραφικής και Χαρακτικής) του 1ου εξαμήνου είναι επαναλαμβανόμενο στο 2ο εξάμηνο.

Το υποχρεωτικό μάθημα Ιστορία Τέχνης 2 - Βυζάντιο είναι επαναλαμβανόμενο στο 1ο εξάμηνο.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα Αισθητική 1 (5ο εξάμηνο) είναι επαναλαμβανόμενο στο 6ο εξάμηνο και Αισθητική 2 (6ο εξάμηνο) είναι επαναλαμβανόμενο στο 5ο εξάμηνο είναι προαπαιτούμενα για τα επιλεγόμενα μαθήματα Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης 1 (7ο εξάμηνο) είναι επαναλαμβανόμενο στο (8ο εξάμηνο) και Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης 2 (8ο εξάμηνο) είναι επαναλαμβανόμενο στο (7ο εξάμηνο) για όλα τα επόμενα, μονά ή ζυγά εξάμηνα.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ – ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταβατικες Διαταξεις

Για τους εισαχθέντες φοιτητές από το 2014-15 ισχύουν τα εξής :

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει ο υπολογισμός του βαθμού του πτυχίου, του οποίου ο υπολογισμός θα προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμολογιών του κάθε μαθήματος επί των πιστωτικών του μονάδων (ECTS). Με την νέα αυτή ρύθμιση η βαθμολογία της Διπλωματικής εργασίας αναλογεί στο 20% του βαθμού του πτυχίου, τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο 65% και τα Θεωρητικά στο 15%.

Τα μαθήματα των τριών κατευθύνσεων του 9ου και 10ου εξαμήνου (Ζωγραφική 9 και 10, Γλυπτική 9 και 10, Χαρακτική 9 και 10) μετονομάζονται αντιστοίχως στο 9ο εξάμηνο σε Διπλωματική Εργασία (προετοιμασία) και στο 10ο εξάμηνο Διπλωματική Εργασία (μελέτη και εκπόνηση).

Η Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται μόνο στο τέλος της περάτωσης του 10ου Εξαμήνου από την Επιτροπή Εξετάσεων της Διπλωματικής Εργασίας και η οποία απαρτίζεται όπως και παλαιότερα από τον Επιβλέποντα Καθηγητή με συμμετοχή της συνολικής βαθμολογίας (50%) και τους υπολοίπους καλλιτέχνες καθηγητές με επιμερισμένη συμμετοχή του υπολοίπου 50% της βαθμολογίας. Στο 9ο Εξάμηνο ο Επιβλέπων Καθηγητής ανακοινώνει χωρίς βαθμολογία ποιοι και ποιες φοιτητές/τριες περάτωσαν επαρκώς και έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το 10ο Εξάμηνο ώστε να εκπονήσουν την Διπλωματική Εργασία. Επιπροσθέτως για να δηλώσει κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια το 10ο εξάμηνο θα πρέπει να έχει περάσει όλα τα μαθήματα που υποχρεούται των προηγούμενων εξαμήνων.

Για τους εισαχθέντες φοιτητές από το 2013-14 και παλαιότερα ισχύουν τα εξής :

Ο βαθμός του Πτυχίου θα υπολογίζεται σύμφωνα με την παλαιότερη Υ.Α. όπου έθετε ποσοστώσεις (50% Διπλωματική Εργασία, 35% Καλλιτεχνικά Μαθήματα, 15% Θεωρητικά Μαθήματα). Η μεταβατική αυτή διάταξη θα ισχύει έως την εξεταστική του Φεβρουαρίου του 2019. Από την εξεταστική του Ιουνίου του 2019 και μετά θα ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισμού του πτυχίου σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών.

Η διπλωματική εργασία θα βαθμολογείται από το σύνολο των καλλιτεχνών καθηγητών.

Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών και αναγράφει το βαθμό αποφοίτησης με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Ο βαθμός αυτός κλιμακώνεται σε: άριστα από 8,50 μέχρι 10, λίαν καλώς από 6,50 έως 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου) και καλώς από 5 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου).

Ξένες Γλώσσες

Η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών είναι υποχρεωτική. Από το 2015-16 τα τέσσερα υποχρεωτικά εξάμηνα ξένης γλώσσας συμπτύσσονται σε δύο υποχρεωτικά και δύο επιλεγόμενα και αφορούν κυρίως την εκμάθηση της ξενόγλωσσης ορολογίας των εικαστικών τεχνών. Η αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα διδάσκονται στο Τμήμα με ανάθεση από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ. Τα μαθήματα της ξένης γλώσσας στο αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών αρχίζουν αντί στο 1ο Εξάμηνο που αναγράφονταν στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών, στο 2ο Εξάμηνο.

Αρχαία Τέχνη, Μεσαιωνική Τέχνη και Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης

Από το 2015-16 τα δέκα υποχρεωτικά εξάμηνα που αφορούν τα μαθήματα Αρχαίας Τέχνης, Μεσαιωνικής Τέχνης και Ιστορίας της Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης να συμπτυχθούν σε 6. Δύο εξάμηνα τα οποία θα ονομάζονται Ιστορία της Τέχνης 1- Αρχαιότητα και Ιστορία της Τέχνης 2- Βυζάντιο και τέσσερα εξάμηνα Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης.

Γεωμετρικές Απεικονίσεις Χώρου-Γραμμικό Σχέδιο

Από το 2014-15 τα δύο υποχρεωτικά εξάμηνα των Γεωμετρικών Απεικονίσεων του Χώρου-Γραμμικό Σχέδιο μετατρέπονται από θεωρητικά μαθήματα σε καλλιτεχνικά.

Διδακτικά συγγράμματα και βοηθήματα:

Στο πλαίσιο του συστήματος της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων, που προβλέπεται από το Ν.3549/2007, η Συνέλευση του Τμήματος συντάσσει κατ’ έτος κατάλογο συγγραμμάτων ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, που να ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο περιεχόμενο του μαθήματος. Ο οριστικός συνολικός κατάλογος διδακτικών βιβλίων αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ. (www.vis.auth.gr ). Τα σχετικά με τη δωρεάν διανομή συγγραμμάτων ρυθμίζονται για το 2011-2012 με την κοινή Υ.Α.Φ.12/97315/ Β3/30-8-2011 (Β’ 1915/31-8-2011). Η επιλογή του συγγράμματος γίνεται ηλεκτρονικά, με κωδικό που δίδεται από τη Γραμματεία, μέσα από το πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Για να μην επικαλύπτεται η διδασκαλία μαθημάτων, καλλιτεχνικών και θεωρητικών και ιδιαίτερα των μαθημάτων του ιδίου εξαμήνου, η Γενική Συνέλευση 23/8.6.1999, είχε αποφασίσει τη διδασκαλία του ΚΜΚ (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική,) στην Πρωινή Ζώνη Μαθημάτων (10.00 πμ. - 14.00 μμ) και των λοιπών μαθημάτων, καλλιτεχνικών και θεωρητικών, υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, στην Απογευματινή Ζώνη Μαθημάτων (15.00 - 21.00μμ). Το ωρολόγιο πρόγραμμα συντάσσεται κατά τον πλέον εργονομικό τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η συνέχεια της διδασκαλίας των μαθημάτων όσο κι ένα ελεύθερο απόγευμα/εβδομάδα για τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (διαλέξεις κλπ.) των Εργαστηρίων Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανακοινωνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος κατά την έναρξη του εξαμήνου.

Έλεγχος γνώσεων - βαθμολογία:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών γίνεται με το σύστημα του συνεχούς ελέγχου των γνώσεων, με την καθημερινή παρουσία τους στο εργαστήριο και στις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και με τις τελικές εξετάσεις σε κάθε μάθημα.

Οι εξετάσεις των καλλιτεχνικών μαθημάτων, διενεργούνται με παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου των φοιτητων/τριών στο εργαστήριο, ( η παρουσίαση αυτή μπορεί να συνοδεύεται με προφορικό ή γραπτό λόγο).

Οι εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων διενεργούνται γραπτά, προφορικά ή με εργασία που ορίζεται από τον διδάσκοντα.

Κάθε μάθημα βαθμολογείται αυτοτελώς σε ακέραιες ή και μισές μονάδες (Ε.Κ.Λ./ΑΠΘ, άρθρο 59 και απόφαση Γ.Σ.126/27.6.2008). Η κλίμακα βαθμολογίας έχει οριστεί από το μηδέν έως το δέκα.

Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε και οι μεγαλύτεροί του.

Τίτλοι Σπουδών

Ο χαρακτήρας των σπουδών που παρέχει το Τμήμα είναι κυρίως καλλιτεχνικές εργαστηριακές σπουδές που συμπληρώνονται με αντίστοιχες επιστημονικές, θεωρητικές και παιδαγωγικές, προκειμένου να διαμορφώσουν καλλιτέχνες, με σφαιρική παιδεία και εξειδικευμένες καλλιτεχνικές ικανότητες.

Για την απόκτηση του πτυχίου με κατεύθυνση την Ζωγραφική και την Χαρακτική, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία, σε είκοσι τρία (23) Καλλιτεχνικά, και είκοσι (20) Θεωρητικά μαθήματα, εκ των οποίων τέσσερα (4) από τα είκοσι (20) που προσφέρονται είναι Επιλεγόμενα Καλλιτεχνικά και δύο (2) από τα δέκα (10) είναι Επιλεγόμενα Θεωρητικά μαθήματα. Για την απόκτηση του πτυχίου με κατεύθυνση την Γλυπτική, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία, σε τριάντα (30) Καλλιτεχνικά, και είκοσι (20) Θεωρητικά μαθήματα, εκ των οποίων τέσσερα (4) από τα είκοσι (20) που προσφέρονται είναι Επιλεγόμενα Καλλιτεχνικά και δύο (2) από τα δέκα (10) που είναι Επιλεγόμενα Θεωρητικά μαθήματα. Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, αποφάσισε ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου του ΑΠΘ (αριθμός συνεδρίασης 2832/2-2-11) τη χορήγηση Πιστοποιητικού ακαδημαϊκής ισοδυναμίας, με υπό τη διεθνή ονομασία MASTER, καθώς οι σπουδές στο Τμήμα είναι πενταετούς φοίτησης, ολοκληρώνονται σε δέκα (10) εξάμηνα, περιλαμβάνουν μαθήματα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης, και την εκπόνηση πρωτότυπης πτυχιακής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) εξαμήνου που εξετάζεται από ομάδα μελών ΔΕΠ και το σύνολο των διδακτικών μονάδων αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) διδακτικές μονάδες/ECTS

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. έχουν τις προϋποθέσεις διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων εφόσον είναι απόφοιτοι Λυκείου και (από το 2003 και εξής) κάτοχοι Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας (Π.Π.Ε.). Αυτό ισχύει και για εκείνους, που εισήχθησαν με απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου (ως ταλέντα), εφόσον προσκομίσουν Απολυτήριο Λυκείου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους.

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Συνέλευσή του (αριθμ. συνεδρίασης 191/10-7-2015) σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου 3848/2010, άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση β' (ΦΕΚ τ. Α' 71/19.05.2010), σε συνδυασμό με το νόμο 4186/2013, άρθρο 36, παράγραφος 22, περ. β' και ε' (ΦΕΚ τ. Α' 193/17.09.2013), αποφάσισε το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας αποκτάται στο ΕΕΤ/ΑΠΘ με την επιτυχή αξιολόγηση στα παιδαγωγικά μαθήματα που περιλαμβάνονται Η μεταβατική αυτή διάταξη θα ισχύει έως την εξεταστική του Φεβρουαρίου του 2019. Από την εξεταστική του Ιουνίου του 2019 και μετά θα ισχύει η προαναφερθείσα παράγραφος 4 του νέου προγράμματος σπουδών. Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και θεωρούνται κατάλληλα για να καλύψουν ανάγκες του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας του Τμήματος να είναι τα εξής:

Κατεύθυνση Ζωγραφικής& Χαρακτικής

Σχέδιο 1, 2

Γεωμετρικές απεικονίσεις του χώρου - Γραμμικό Σχέδιο 1, 2

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 1,2,3,4

Αισθητική 1,2

Ψυχολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Ειδική Διδακτική της Τέχνης 1, Ειδική Διδακτική της Τέχνης 2(πρακτική άσκηση)

Κατεύθυνση Γλυπτικής

Πλαστικά Σκίτσα - Σχέδιο1,2

Γεωμετρικές απεικονίσεις του χώρου - Γραμμικό Σχέδιο 1,2

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 1,2,3,4

Αισθητική 1,2

Ψυχολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Ειδική Διδακτική της Τέχνης 1, Ειδική Διδακτική της Τέχνης 2 (πρακτική άσκηση)

Δυνατότητες που προσφέρει ο τίτλος σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση των εξειδικευμένων καλλιτεχνικών και θεωρητικών γνώσεών τους, μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ως εικαστικοί δημιουργοί. Ειδικότερα σε όλους τους Τομείς της εκπαίδευσης, ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα Τέχνης και Πολιτισμού, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε θέματα Πολιτισμού, σε μουσεία, στο θέατρο, σε αρχαιολογικές υπηρεσίες, στη διαφήμιση, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, και σε κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Το πτυχίο εκδίδεται βάσει των ελάχιστων διδακτικών μονάδων (ΦΕΚ 220/2008 ΤΑ άρθρο 33) (136) και ο φοιτητής δικαιούται να εξετασθεί σε δυο επιπλέον μαθήματα επιλογής (Υ.Α. Φ.1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/B, άρθρ. 60).

Όρκος Πτυχιούχων

Του πτυχίου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών αξιωθέντες όρκον ομνύομεν προ του Κοσμήτορος και του Προέδρου του Τμήματος και πίστην καθομολογούμεν τήνδε.

Από του ιερού περιβόλου του σεπτού τούτου τεμένους των μουσών εξερχόμενοι κατ’ επιστήμην και τέχνη βιωσόμεθα ασκούντες ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία.

Ούτω χρησίμους εμαυτούς καταστήσομεν προς άπαντας τους δεόμενους της ημετέρας αρωγής και εν πάση ανθρώπων κοινωνία αει προς ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσομεν, βαίοντες εν ευθεία του βίου οδώ προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέποντες και τον βίον ανυψούντες εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της σοφίας.

Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούσι ειη μοι συν τη ευλογία των ημετέρων καθηγητών και πεφιλημένων διδασκάλων ο Θεός εν τω βίω βοηθός.

Ενημέρωση Φοιτητών

Η Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί για τους φοιτητές/τριες καθημερινά, 9.00 - 10.30 π.μ. Για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών σε περιπτώσεις, που προβλέπει το άρθρο 12, παρ.1 του Ν.3549/2007 λειτουργεί ο θεσμός των συμβούλων σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ.

Οδηγός Σπουδών