Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Εργαστήρια Ζωγραφικής


Εργαστήριο Ζωγραφικής 1

Διευθυντής: Δημήτριος Ζουρούδης

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό:
Δημήτριος Ζουρούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:
Ελένη Θεοφυλάκτου, ΕΕΠ

Επικουρικό Διδακτικό και Εργαστηριακό Έργο:

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό:
Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ
Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ


 
Εργαστήριο Ζωγραφικής 2

Διευθυντής: Στυλιανός Κουπέγκος,

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό:
Στυλιανός Κουπέγκος, Καθηγητής
Ευαγγελία Νομίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:
Σωτήριος Πανουσάκης, ΕΕΠ

Επικουρικό Διδακτικό και Εργαστηριακό Έργο:

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό:
Κωνσταντίνος Γούναρης, ΕΔΙΠ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό:
Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ
Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ


 
Εργαστήριο Ζωγραφικής 3

Διευθυντής: Γεώργιος Τσακίρης

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό:
Γεώργιος Τσακίρης, Καθηγητής
Βασίλειος Βασιλακάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:
Σταύρος Παναγιωτάκης, ΕΕΠ

Επικουρικό Διδακτικό και Εργαστηριακό Έργο:

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό:
Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ
Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ


 

 
Εργαστήριο Ζωγραφικής 4

Διευθυντής: Ευάγγελος Πλοιαρίδης

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό:
Ευάγγελος Πλοιαρίδης, Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:
Βασίλειος Αβραμίδης, ΕΕΠ

Επικουρικό Διδακτικό και Εργαστηριακό Έργο:

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Κωνσταντίνος Γούναρης, ΕΕΔΙΠ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό:
Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ
Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ

 
Εργαστήριο Ζωγραφικής 5

Διευθυντής: Γεώργιος Διβάρης

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό:
Γεώργιος Διβάρης, Καθηγητής
Λάμπρος Ψυρράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:
Χρήστος Βενέτης, ΕΕΠ

Επικουρικό Διδακτικό και Εργαστηριακό Έργο:

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό:
Αλίκη Μαρτζοπούλου, ΕΔΙΠ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό:
Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ
Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ