Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Εργαστήριο Χαρακτικής


Εργαστήριο Χαρακτικής

Διευθυντής: Εμμανουήλ Γιανναδάκης

Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό:
Ξενοφών Σαχίνης, Καθηγητής, Α' - Ι' Εξάμηνα, με χωρισμό ακροατηρίου
Εμμανουήλ Γιανναδάκης, Καθηγητής, Α' - Ι' Εξάμηνα, με χωρισμό ακροατηρίου

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:
Ουρανία Φραγκουλίδου, ΕΕΠ

Επικουρικό Διδακτικό και Εργαστηριακό Έργο:

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό:
Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ
Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ