ΣΠΟΥΔΕΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

2. Κατεύθυνση Γλυπτικής

Πρώτο Εξάμηνο (I)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΓΛ1 Γλυπτική I 10
2. ΥΚΠΛΣ1 Πλαστικά Σκίτσα Ι 2
3. ΥΚΜΑ1 Μαρμαροτεχνία I 2
4. ΥΚΓΤ1 Γυψοτεχνία I 2
5. ΥΚΧΑ1 Στοιχεία Χαρακτικής I 3
6. ΥΚΣΖ1 Στοιχεία Ζωγραφικής I 3
7. ΥΘΑΤ1 Αρχαία Τέχνη I 2
8. ΥΘΙΝ1 Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης I 2
9. ΥΘΘΧ1 Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής I 2
10. ΥΘΓΑ1 Γεωμετρικές απεικονίσεις του χώρου - Γραμμικό Σχέδιο I 2
ΣΥΝΟΛΟ 30


Δεύτερο Εξάμηνο (II)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΓΛ2 Γλυπτική II 11
2. ΥΚΠΛΣ2 Πλαστικά Σκίτσα II 2
3. ΥΚΜΑ2 Μαρμαροτεχνία II 2
4. ΥΚΓΤ2 Γυψοτεχνία II 2
5. ΥΚΧΑ2 Στοιχεία Χαρακτικής II 3
6. ΥΘΑΤ2 Αρχαία Τέχνη II 2
7. ΥΘΙΝ2 Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης II 2
8. ΥΘΘΧ2 Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής II 2
9. ΥΘΓΑ2 Γεωμετρικές απεικονίσεις του χώρου - Γραμμικό Σχέδιο II 2
10. ΑΞΓ1,ΒΞΓ1,ΓΞΓ1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) I 2
ΣΥΝΟΛΟ 30


Τρίτο Εξάμηνο (IΙI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΓΛ3 Γλυπτική III 12
2. ΥΚΜΑ3 Μαρμαροτεχνία III 2
3. ΥΚΓΤ3 Γυψοτεχνία III 2
4. ΥΚΦΩ3 Φωτογραφία - Οπτική Επικοινωνία I 3
5.ΥΘΜΤ3 Μεσαιωνική Τέχνη I 2
6. ΥΘΙΝ3 Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης III 2
7. ΥΘΘΧ3 Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής III 2
8. ΑΞΓ2,ΒΞΓ2,ΓΞΓ2 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) II 2


Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 5)

1. ΕΚΖΩ3 Ζωγραφική I 3
2. ΕΚΧ3 Χαρακτική I
3. ΕΚΣΨΕ3 Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας I
4. ΕΚΣΚ3 Σκηνογραφία I
5. ΕΚΒΣ3 Βιομηχανικός Σχεδιασμός 1
ΣΥΝΟΛΟ 30


Τέταρτο Εξάμηνο (IV)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΓΛ4 Γλυπτική IV 12
2. ΥΚΜΑ4 Μαρμαροτεχνία IV 2
3. ΥΚΓΤ4 Γυψοτεχνία IV 2
4. ΥΚΦΩ4 Φωτογραφία - Οπτική Επικοινωνία II 3
5.ΥΘΜΤ4 Μεσαιωνική Τέχνη II 2
6. ΥΘΙΝ4 Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης IV 2
7. ΥΘΘΧ4 Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής IV 2
8. ΑΞΓ3,ΒΞΓ3,ΓΞΓ3 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) III 2


Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 5)

1. ΕΚΖΩ4 Ζωγραφική IΙ 3
2. ΕΚΧ4 Χαρακτική II
3. ΕΚΒΣ4 Βιομηχανικός Σχεδιασμός II
4. ΕΚΣΨΕ4 Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας II
5. ΕΚΣΚ4 Σκηνογραφία II
ΣΥΝΟΛΟ 30


Πέμπτο Εξάμηνο (V)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΓΛ5 Γλυπτική V 21
2. ΥΘΙΝ5 Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης V 2
3. ΥΘΑΙ5 Αισθητική I 2
11. ΑΞΓ4,ΒΞΓ4,ΓΞΓ4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) IV 2


Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 5)

1. ΕΚΖΩ5 Ζωγραφική IΙΙ 3
2. ΕΚΧ5 Χαρακτική III
3. ΕΚΦΩ5 Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας - Κινηματογραφικές Αφηγήσεις I
4. ΕΚΣΚ5 Σκηνογραφία III
5. ΕΚΒΣ5 Βιομηχανικός Σχεδιασμός III
ΣΥΝΟΛΟ 30


Έκτο Εξάμηνο (VI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΓΛ6 Γλυπτική VI 23
2. ΥΘΙΝ6 Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης VI 2
3. ΥΘΑΙ6 Αισθητική II 2


Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 5)

1. ΕΚΖΩ6 Ζωγραφική ΙV 3
2. ΕΚΧ6 Χαρακτική IV
3. ΕΚΦΩ6 Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας - Κινηματογραφικές Αφηγήσεις II
4. ΕΚΣΚ6 Σκηνογραφία IV
5. ΕΚΒΣ6 Βιομηχανικός Σχεδιασμός IV
ΣΥΝΟΛΟ 30


Έβδομο Εξάμηνο (VII)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΓΛ7 Γλυπτική VII 22
2. ΥΘΨΕ7 Ψυχολογία της Εκπαίδευσης I 2
3. ΥΘΚΝ7 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης I 2
4. ΥΘΔΤ7 Ειδική Διδακτική της Τέχνης I 2


Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΘΙΤ71 Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης Iα 2
2. ΕΘΘΤ7 Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης Ι
3. ΕΘΙΤ72 Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης IΙα
4. EKΕΘΨΕ 7 Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας Ι
ΣΥΝΟΛΟ 30


Όγδοο Εξάμηνο (VIII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΓΛ8 ΓλυπτικήVIII 26
2. ΥΘΔΤ8 Ειδική Διδακτική της Τέχνης II 2


Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΘΙΤ81 Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης Iβ 2
2 ΕΘΘΤ8 Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης II
3. ΕΘΙΤ82 Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης IIβ
4. EKΕΘΨΕ 8 Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ 30


Ένατο Εξάμηνο (IX)
Υποχρεωτικό Μάθημα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1.ΥΚΓΛ9 Γλυπτική IX 20


Δέκατο Εξάμηνο (X)
Υποχρεωτικό Μάθημα

1.ΥΚΓΛ0 Γλυπτική X 20


Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

  Γλυπτική - Πτυχιακή Εργασία 20
ΣΥΝΟΛΟ 9ου, 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60