ΣΠΟΥΔΕΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

1. Κατεύθυνση Ζωγραφικής

Πρώτο Εξάμηνο (I)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΖΩ1 Ζωγραφική I 11
2. ΥΚΣΧ1 Σχέδιο I 5
3. ΥΚΧΑ1 Στοιχεία Χαρακτικής I 3
4. ΥΚΣΓ1 Στοιχεία Γλυπτικής 3
5. ΥΘΑΤ1 Αρχαία Τέχνη I 2
6. ΥΘΙΝ1 Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης I 2
7. ΥΘΘΧ1 Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής I 2
8. ΥΘΓΑ1 Γεωμετρικές απεικονίσεις του χώρου - Γραμμικό Σχέδιο I 2
ΣΥΝΟΛΟ 30


Δεύτερο Εξάμηνο (II)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΖΩ2 Ζωγραφική II 12
2. ΥΚΣΧ2 Σχέδιο II 5
3. ΥΚΧΑ2 Στοιχεία Χαρακτικής II 3
4. ΥΘΑΤ2 Αρχαία Τέχνη II 2
5. ΥΘΙΝ2 Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης II 2
6. ΥΘΘΧ2 Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής II 2
7. ΥΘΓΑ2 Γεωμετρικές απεικονίσεις του χώρου - Γραμμικό Σχέδιο II 2
8. ΑΞΓ1,ΒΞΓ1,ΓΞΓ1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) I 2
ΣΥΝΟΛΟ 30


Τρίτο Εξάμηνο (IΙI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΖΩ3 Ζωγραφική III 16
2. ΥΚΦΩ3 Φωτογραφία - Οπτική Επικοινωνία I 3
3. ΥΘΜΤ3 Μεσαιωνική Τέχνη I 2
4. ΥΘΙΝ3 Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης III 2
5. ΥΘΘΧ3 Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής III 2
6. ΑΞΓ2,ΒΞΓ2,ΓΞΓ2 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) II 2


Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΚΧ3 Χαρακτική I 3
2. ΕΚΣΨΕ3 Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας I
3. ΕΚΣΚ3 Σκηνογραφία I
4. ΕΚΒΣ3 Βιομηχανικός Σχεδιασμός 1
ΣΥΝΟΛΟ 30


Τέταρτο Εξάμηνο (IV)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΖΩ4 Ζωγραφική ΙV 16
2. ΥΚΦΩ4 Φωτογραφία - Οπτική Επικοινωνία II 3
3. ΥΘΜΤ4 Μεσαιωνική Τέχνη II 2
4. ΥΘΙΝ4 Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης IV 2
5. ΥΘΘΧ4 Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής IV 2
6. ΑΞΓ3,ΒΞΓ3,ΓΞΓ3 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) IΙΙ 2


Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΚΧ4 Χαρακτική II 3
2. ΕΚΒΣ4 Βιομηχανικός Σχεδιασμός II
3. ΕΚΣΨΕ4 Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας II
4. ΕΚΣΚ4 Σκηνογραφία II
ΣΥΝΟΛΟ 30


Πέμπτο Εξάμηνο (V)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΖΩ5 Ζωγραφική V 21
2. ΥΘΙΝ5 Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης V 2
3. ΥΘΑΙ5 Αισθητική I 2
9. ΑΞΓ4,ΒΞΓ4,ΓΞΓ4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) IV 2


Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΚΧ5 Χαρακτική III 3
2. ΕΚΦΩ5 Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας - Κινηματογραφικές Αφηγήσεις I
3. ΕΚΣΚ5 Σκηνογραφία III
4. ΕΚΒΣ5 Βιομηχανικός Σχεδιασμός III
ΣΥΝΟΛΟ 30


Έκτο Εξάμηνο (VI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΖΩ6 Ζωγραφική VI 23
2. ΥΘΙΝ6 Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης VI 2
3. ΥΘΑΙ6 Αισθητική II 2


Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΚΧ6 Χαρακτική IV 3
2. ΕΚΦΩ6 Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας - Κινηματογραφικές Αφηγήσεις II
3. ΕΚΣΚ6 Σκηνογραφία IV
4. ΕΚΒΣ6 Βιομηχανικός Σχεδιασμός IV
ΣΥΝΟΛΟ 30


Έβδομο Εξάμηνο (VII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΖΩ7 Ζωγραφική VII 22
2. ΥΘΨΥ7 Ψυχολογία της Εκπαίδευσης I 2
3. ΥΘΚΝ7 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης I 2
4. ΥΘΔΤ7 Ειδική Διδακτική της Τέχνης I 2


Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΘΙΤ71 Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης Iα 2
2. ΕΘΘΤ7 Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης Ι
3. ΕΘΙΤ72 Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης IΙα
4. EKΕΘΨΕ 7 Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας Ι
ΣΥΝΟΛΟ 30


Όγδοο Εξάμηνο (VIII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΖΩ8 Ζωγραφική VIII 26
2. ΥΘΔΤ8 Ειδική Διδακτική της Τέχνης II 2


Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΘΙΤ81 Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης Iβ 2
2. ΕΘΘΤ8 Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης II
3. ΕΘΙΤ82 Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης IIβ
4. EKΕΘΨΕ 8 Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ 30


Ένατο Εξάμηνο (IX)
Υποχρεωτικό Μάθημα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. ΥΚΖΩ9 Ζωγραφική IX 20


Δέκατο Εξάμηνο (X)
Υποχρεωτικό Μάθημα

1. ΥΚΖΩ0 Ζωγραφική X 20


Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

  Ζωγραφική - Πτυχιακή Εργασία 20
ΣΥΝΟΛΟ 9ου, 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60