ΣΠΟΥΔΕΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
διάρκειας 10 εξαμήνων και 300 πιστωτικών μονάδων (ECTS)
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ολοκληρώνεται σε δέκα εξάμηνα και οδηγεί σε ενιαίο πτυχίο 1ου και 2ου Κύκλου Σπουδών με αναγραφή της Κατεύθυνσης.
Οι Κατευθύνσεις είναι τρεις: 1. Ζωγραφική 2. Γλυπτική  3. Χαρακτική και 4.  Νέων Μέσων Εικαστικών Τεχνών

Προκειμένου να χαρακτηριστεί η Κατεύθυνση του πτυχίου, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει διανύσει σε αυτήν τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα των προπτυχιακών του/της σπουδών.
Ο/Η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις προπτυχιακές του σπουδές των δέκα εξαμήνων εκπονώντας την διπλωματική του Εργασία στην κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει.
Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών και αναγράφει εκτός από το βαθμό της αποφοίτησης και τον βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας.

Πίνακας Μαθημάτων και ECTS ανά Κατεύθυνση και ανά Εξάμηνο


 1. Κατεύθυνση Ζωγραφικής

Πρώτο Εξάμηνο (I)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ1

Ζωγραφική I

12

2. ΥΚΣΧ1

Σχέδιο I

5

3. ΥΚΧΑ1

Στοιχεία Χαρακτικής I

3

4. ΥΚΣΓ1

Στοιχεία Γλυπτικής

3

5. ΥΘΑ1

Ιστορία της Τέχνης Ι - Αρχαιότητα

2

6. ΥΘΘΧ1

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής I

2

7. ΥKΓΑ1

Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο I

3

ΣΥΝΟΛΟ

30


Δεύτερο Εξάμηνο (II)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ2

Ζωγραφική II

13

2. ΥΚΣΧ2

Σχέδιο II

5

3. ΥΚΧΑ2

Στοιχεία Χαρακτικής II

3

4. ΥΘΒ2

Ιστορία της Τέχνης ΙΙ - Βυζάντιο

2

5. ΥΘΘΧ2

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής II

2

6. ΥΚΓΑ2

Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο II

3

7. ΥΘΑΞΓ1, ΥΘΒΞΓ1, ΥΘΓΞΓ1

Ξένη Γλώσσα-Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) I

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

Τρίτο Εξάμηνο (IΙI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ3

Ζωγραφική III

17

2. ΥΚΣΝΜ1

Στοιχεία Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες 1

3

3. ΥΘΝΣΤ1

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης I

3

4. ΥΘΘΧ3

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής III

2

5. ΥΘΑΞΓ2, ΥΘΒΞΓ2, ΥΘΓΞΓ2

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) II

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 3)

1. ΕΚΧ3

Χαρακτική I

3

2. ΕΚΣΚ3

Σκηνογραφία I

3. ΕΚΒΣ3

Βιομηχανικός Σχεδιασμός 1

ΣΥΝΟΛΟ

30


Τέταρτο Εξάμηνο (IV)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ4

Ζωγραφική ΙV

19

2. ΥΚΣΝΜ2

Στοιχεία Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες 2

3

3. ΥΘΝΣΤ2

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης II

3

4. ΥΘΘΧ4

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής IV

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 3)

1. ΕΚΧ4

Χαρακτική II

3

2. ΕΚΒΣ4

Βιομηχανικός Σχεδιασμός II

3. ΕΚΣΚ4

Σκηνογραφία II

ΣΥΝΟΛΟ

30

Πέμπτο Εξάμηνο (V)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ5

Ζωγραφική V

22

2. ΥΘΝΣΤ3

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης III

3

3. ΥΘΑΙ5

Αισθητική I (επαναλαμβανόμενο)

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 6)

1. ΕΚΧ5

Χαρακτική III

3

3. ΕΚΣΚ5

Σκηνογραφία III

4. ΕΚΒΣ5

Βιομηχανικός Σχεδιασμός III

5. ΕΚΣΨΕ5

Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας 1

6. ΕΚΑΠΕΕ1

Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 5

ΣΥΝΟΛΟ

30


Έκτο Εξάμηνο (VI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ6

Ζωγραφική VI

22

2. ΥΘΝΣΤ4

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης IV

3

3. ΥΘΑΙ6

Αισθητική II (επαναλαμβανόμενο)

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 7)

1. ΕΚΧ6

Χαρακτική IV

3

3. ΕΚΣΚ6

Σκηνογραφία IV

4. ΕΚΒΣ6

Βιομηχανικός Σχεδιασμός IV

5. ΕΚΣΨΕ6

Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας 2

6. ΕΚΓΣΕΑ2

Γενεαλογία του σώματος ως εικαστικού αντικειμένου στην περφορμανς ή εικαστική γενεαλογία της performance 6

7. ΕΚΑΠΕΕ2

Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Έβδομο Εξάμηνο (VII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ7

Ζωγραφική VII

22

2. ΥΘΨΥ7

Ψυχολογία της Εκπαίδευσης I

2

3. ΥΘΚΝ7

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης I

2

4. ΥΘΔΤ7

Ειδική Διδακτική της Τέχνης I

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 10)

1. ΕΘΙΤ71α

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1α:Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης (1970-σήμερα)

2

2. ΕΘΙΤ71γ

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1γ : Θεωρητικές προσεγγίσεις

3. ΕΘΙΤ71ε

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1ε : Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.

4. ΕΘΘΤ7

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης Ι (επαναλαμβανόμενο)

5. ΕΘΤΔΠΙ 1

Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

6. ΕΘΖΑΣΕ1

Ζητήματα αντίληψης του σύγχρονου έργου τέχνης (από την πρόσληψη στην ερμηνεία)1

7. ΕΘΜΜΔΠ1

Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και νέες τεχνολογίες

8. ΕΘΙΤ72

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2α

9. ΕΘΙΤ73

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3α

10. ΕΘΑΞΓ3, ΕΘΒΞΓ3, ΕΘΓΞΓ3

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) IΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

30


Όγδοο Εξάμηνο (VIII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ8

Ζωγραφική VIII

25

2. ΥΘΔΤ8

Ειδική Διδακτική της Τέχνης II (πρακτική άσκηση)

3

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 11)

1. ΕΘΙΤ81β

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1β: Διεθνείς διοργανώσεις τέχνης, θεσμικός λόγος και σύγχρονες επιμελητικές πρακτικές

2

2. ΕΘΙΤ81δ

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1δ: Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης (19ος -20ος αι.)

3. ΕΘΙΤ81στ

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1στ: Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.

4. ΕΘΘΤ8

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης ΙI (επαναλαμβανόμενο)

5. ΕΘΠΔΘ2

Πολιτιστική Διαχείριση και Θεσμοί - Πολιτιστική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα 19ος - 20ος αιώνας

6. ΕΘΙΤ82

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2β

7. ΕΘΙΤ83

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3β

8. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2

Αισθητική Διάσταση στη Σύγχρονη Τέχνη και τα Ψηφιακά Μέσα. Μορφές Τέχνης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Χώρο 2

9. ΕΘΑΞΓ4, ΕΘΒΞΓ4, ΕΘΓΞΓ4

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) ΙV

10. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2

Τέχνη και Ψυχανάλυση 2

11. ΕΘΑΠΕΕ2

Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 2

ΣΥΝΟΛΟ

30


Ένατο Εξάμηνο (IX)
Υποχρεωτικό Μάθημα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ9

Διπλωματική Εργασία (Προετοιμασία)(*)

30


Δέκατο Εξάμηνο (X)
Υποχρεωτικό Μάθημα

1. ΥΚΖΩ0

Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και Εκπόνηση)(*)

30

 


 1. Κατεύθυνση Γλυπτικής

Πρώτο Εξάμηνο (I)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ1

Γλυπτική I

8

2. ΥΚΓΜΑ1

Γλυπτική - Μαρμαροτεχνία I

2

3. ΥΚΓΓΤ1

Γλυπτική - Γυψοτεχνία I

2

4. ΥΚΠΛΣ1

Σχέδιο - Πλαστικά Σκίτσα Ι

5

5. ΥΚΧΑ1

Στοιχεία Χαρακτικής I

3

6. ΥΚΣΖ1

Στοιχεία Ζωγραφικής Ι

3

7. ΥΘΑ1

Ιστορία της Τέχνης Ι - Αρχαιότητα

2

8. ΥΘΘΧ1

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής I

2

9. ΥΚΓΑ1

Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο I

3

ΣΥΝΟΛΟ

30


Δεύτερο Εξάμηνο (II)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ2

Γλυπτική II

9

2. ΥΚΓΜΑ2

Γλυπτική - Μαρμαροτεχνία IΙ

2

3. ΥΚΓΓΤ2

Γλυπτική - Γυψοτεχνία IΙ

2

4. ΥΚΠΛΣ2

Σχέδιο - Πλαστικά Σκίτσα ΙΙ

5

5. ΥΚΧΑ2

Στοιχεία Χαρακτικής II

3

6. ΥΘΒ2

Ιστορία της Τέχνης ΙΙ - Βυζάντιο

2

7. ΥΘΘΧ2

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής II

2

8. ΥΚΓΑ2

Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο II

3

9. ΥΘΑΞΓ1, ΥΘΒΞΓ1, ΥΘΓΞΓ1

Ξένη Γλώσσα-Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) I

2

ΣΥΝΟΛΟ

30 

 

 

Τρίτο Εξάμηνο (IΙI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ3

Γλυπτική III

13

2. ΥΚΓΜΑ3

Γλυπτική - Μαρμαροτεχνία III

2

3. ΥΚΓΓΤ3

Γλυπτική - Γυψοτεχνία III

2

4. ΥΚΣΝΜ1

Στοιχεία Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες 1

3

5. ΥΘΝΣΤ1

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης I

3

6. ΥΘΘΧ3

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής III

2

7. ΥΘΑΞΓ2, ΥΘΒΞΓ2, ΥΘΓΞΓ2

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) II

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΚΖΩ3

Ζωγραφική I

3

2. ΕΚΧ3

Χαρακτική I

3. ΕΚΣΚ3

Σκηνογραφία I

4. ΕΚΒΣ3

Βιομηχανικός Σχεδιασμός 1

ΣΥΝΟΛΟ

30


Τέταρτο Εξάμηνο (IV)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ4

Γλυπτική IV

15

2. ΥΚΓΜΑ4

Γλυπτική - Μαρμαροτεχνία IV

2

3. ΥΚΓΓΤ4

Γλυπτική - Γυψοτεχνία IV

2

4. ΥΚΣΝΜ2

Στοιχεία Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες 2

3

5. ΥΘΝΣΤ2

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης II

3

6. ΥΘΘΧ4

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής IV

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΚΖΩ4

Ζωγραφική IΙ

3

2. ΕΚΧ4

Χαρακτική II

3. ΕΚΒΣ4

Βιομηχανικός Σχεδιασμός II

4. ΕΚΣΚ4

Σκηνογραφία II

ΣΥΝΟΛΟ

30


Πέμπτο Εξάμηνο (V)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ5

Γλυπτική V

22

2. ΥΘΝΣΤ3

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης III

3

3. ΥΘΑΙ5

Αισθητική I (επαναλαμβανόμενο)

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 6)

1. ΕΚΖΩ5

Ζωγραφική IΙΙ

3

2. ΕΚΧ5

Χαρακτική III

3.ΕΚΣΨΕ5

Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας 1

4. ΕΚΣΚ5

Σκηνογραφία III

5. ΕΚΒΣ5

Βιομηχανικός Σχεδιασμός III

6. ΕΚΑΠΕΕ1

Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 5

ΣΥΝΟΛΟ

30


Έκτο Εξάμηνο (VI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ6

Γλυπτική VI

22

2. ΥΘΝΣΤ4

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης IV

3

3. ΥΘΑΙ6

Αισθητική II (επαναλαμβανόμενο)

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 7)

1. ΕΚΖΩ6

Ζωγραφική ΙV

3

2. ΕΚΧ6

Χαρακτική IV

3. ΕΚΣΨΕ6

Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας 2

4. ΕΚΣΚ6

Σκηνογραφία IV

5. ΕΚΒΣ6

Βιομηχανικός Σχεδιασμός IV

6. ΕΚΓΣΕΑ2

Γενεαλογία του σώματος ως εικαστικού αντικειμένου στην περφορμανς ή εικαστική γενεαλογία της performance 6

7. ΕΚΑΠΕΕ2

Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 6

ΣΥΝΟΛΟ

30 

Έβδομο Εξάμηνο (VII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ7

Γλυπτική VII

22

2. ΥΘΨΕ7

Ψυχολογία της Εκπαίδευσης I

2

3. ΥΘΚΝ7

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης I

2

4. ΥΘΔΤ7

Ειδική Διδακτική της Τέχνης I

2

 

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 10)

1. ΕΘΙΤ71α

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1α:Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης (1970-σήμερα)

2

2. ΕΘΙΤ71γ

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1γ : Θεωρητικές προσεγγίσεις

3. ΕΘΙΤ71ε

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1ε : Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.

4. ΕΘΘΤ7

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης Ι (επαναλαμβανόμενο)

5. ΕΘΤΔΠΙ 1

Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

6. ΕΘΖΑΣΕ1

Ζητήματα αντίληψης του σύγχρονου έργου τέχνης (από την πρόσληψη στην ερμηνεία)1

7. ΕΘΜΜΔΠ1

Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και νέες τεχνολογίες

8. ΕΘΙΤ72

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2α

9. ΕΘΙΤ73

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3α

10. ΕΘΑΞΓ3, ΕΘΒΞΓ3, ΕΘΓΞΓ3

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) IΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

30


Όγδοο Εξάμηνο (VIII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ8

ΓλυπτικήVIII

25

2. ΥΘΔΤ8

Ειδική Διδακτική της Τέχνης II (πρακτική άσκηση)

3

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 11)

1. ΕΘΙΤ81β

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1β: Διεθνείς διοργανώσεις τέχνης, θεσμικός λόγος και σύγχρονες επιμελητικές πρακτικές

2

2. ΕΘΙΤ81δ

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1δ: Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης (19ος -20ος αι.)

3. ΕΘΙΤ81στ

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1στ: Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.

4. ΕΘΘΤ8

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης ΙI (επαναλαμβανόμενο)

5. ΕΘΠΔΘ2

Πολιτιστική Διαχείριση και Θεσμοί - Πολιτιστική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα 19ος - 20ος αιώνας

6. ΕΘΙΤ82

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2β

7. ΕΘΙΤ83

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3β

8. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2

Αισθητική Διάσταση στη Σύγχρονη Τέχνη και τα Ψηφιακά Μέσα. Μορφές Τέχνης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Χώρο 2

9. ΕΘΑΞΓ4, ΕΘΒΞΓ4, ΕΘΓΞΓ4

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) ΙV

10. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2

Τέχνη και Ψυχανάλυση 2

11. ΕΘΑΠΕΕ2

Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 2

ΣΥΝΟΛΟ

30

Ένατο Εξάμηνο (IX)
Υποχρεωτικό Μάθημα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1.ΥΚΓΛ9

Διπλωματική Εργασία (Προετοιμασία)(*)

30


Δέκατο Εξάμηνο (X)
Υποχρεωτικό Μάθημα

1.ΥΚΓΛ0

Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και Εκπόνηση)(*)

30

 


 1. Κατεύθυνση Χαρακτικής

Πρώτο Εξάμηνο (I)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ1

Χαρακτική I

12

2. ΥΚΣ1

Σχέδιο I

5

3. ΥΚΣΖ1

Στοιχεία Ζωγραφικής Ι

3

4. ΥΚΣΓ1

Στοιχεία Γλυπτικής

3

5. ΥΘΑ1

Ιστορία της Τέχνης Ι - Αρχαιότητα

2

6. ΥΘΘΧ1

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής I

2

7. ΥΚΓΑ1

Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο I

3

ΣΥΝΟΛΟ

30


Δεύτερο Εξάμηνο (II)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ2

Χαρακτική II

13

2. ΥΚΣΧ2

Σχέδιο II

5

3. ΥΚΣΖ2

Στοιχεία Ζωγραφικής II

3

4. ΥΘΒ2

Ιστορία της Τέχνης ΙΙ - Βυζάντιο

2

5. ΥΘΘΧ2

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής II

2

6. ΥΚΓΑ2

Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο II

2

7. ΥΘΑΞΓ1, ΥΘΒΞΓ1, ΥΘΓΞΓ1

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) I

3

ΣΥΝΟΛΟ

30

Τρίτο Εξάμηνο (IΙI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ3

Χαρακτική III

17

2. ΥΚΣΝΜ1

Στοιχεία Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες 1

3

3. ΥΘΝΣΤ1

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης I

3

4. ΥΘΘΧ3

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής III

2

5. ΥΘΑΞΓ2, ΥΘΒΞΓ2, ΥΘΓΞΓ2

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) II

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 3)

1. ΕΚΖΩ3

Ζωγραφική I

3

3. ΕΚΣΚ3

Σκηνογραφία I

3. ΕΚΒΣ3

Βιομηχανικός Σχεδιασμός 1

ΣΥΝΟΛΟ

30


Τέταρτο Εξάμηνο (IV)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ4

Χαρακτική IV

19

2. ΥΚΣΝΜ2

Στοιχεία Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες 2

3

3. ΥΘΝΣΤ2

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης IΙ

3

4. ΥΘΘΧ4

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής IV

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 3)

1. ΕΚΖΩ4

Ζωγραφική II

3

2. ΕΚΒΣ4

Βιομηχανικός Σχεδιασμός II

3. ΕΚΣΚ4

Σκηνογραφία II

ΣΥΝΟΛΟ

30


Πέμπτο Εξάμηνο (V)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ5

Χαρακτική V

22

2. ΥΘΝΣΤ3

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης III

3

3. ΥΘΑΙ5

Αισθητική I (επαναλαμβανόμενο)

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 5)

1. ΕΚΖΩ5

Ζωγραφική III

3

2. ΕΚΣΨΕ5

Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας 1

3. ΕΚΣΚ5

Σκηνογραφία III

4. ΕΚΒΣ5

Βιομηχανικός Σχεδιασμός III

5. ΕΚΑΠΕΕ1

Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 5

ΣΥΝΟΛΟ

30Έκτο Εξάμηνο (VI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ6

Χαρακτική VI

22

2. ΥΘΝΣΤ4

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης IV

3

3. ΥΘΑΙ6

Αισθητική II (επαναλαμβανόμενο)

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 6)

1. ΕΚΖΩ6

Ζωγραφική IV

3

2. ΕΚΣΨΕ6

Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας 2

3. ΕΚΣΚ6

Σκηνογραφία IV

4. ΕΚΒΣ6

Βιομηχανικός Σχεδιασμός IV

5. ΕΚΓΣΕΑ2

Γενεαλογία του σώματος ως εικαστικού αντικειμένου στην περφορμανς ή εικαστική γενεαλογία της performance 6

6. ΕΚΑΠΕΕ2

Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Έβδομο Εξάμηνο (VII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ7

Χαρακτική VII

22

2. ΥΘΨΥ7

Ψυχολογία της Εκπαίδευσης I

2

3. ΥΘΚΝ7

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης I

2

4. ΥΘΔΤ7

Ειδική Διδακτική της Τέχνης I

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 10)

1. ΕΘΙΤ71α

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1α:Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης (1970-σήμερα)

2

2. ΕΘΙΤ71γ

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1γ : Θεωρητικές προσεγγίσεις

3. ΕΘΙΤ71ε

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1ε : Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.

4. ΕΘΘΤ7

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης Ι (επαναλαμβανόμενο)

5. ΕΘΤΔΠΙ 1

Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

6. ΕΘΖΑΣΕ1

Ζητήματα αντίληψης του σύγχρονου έργου τέχνης (από την πρόσληψη στην ερμηνεία)1

7. ΕΘΜΜΔΠ1

Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και νέες τεχνολογίες

8. ΕΘΙΤ72

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2α

9. ΕΘΙΤ73

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3α

10. ΕΘΑΞΓ3, ΕΘΒΞΓ3, ΕΘΓΞΓ3

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) IΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

30


Όγδοο Εξάμηνο (VIII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ8

Χαρακτική VIII

25

2. ΥΘΔΤ8

Ειδική Διδακτική της Τέχνης II (πρακτική άσκηση)

3

 

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 11)

1. ΕΘΙΤ81β

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1β: Διεθνείς διοργανώσεις τέχνης, θεσμικός λόγος και σύγχρονες επιμελητικές πρακτικές

2

2. ΕΘΙΤ81δ

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1δ: Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης (19ος -20ος αι.)

3. ΕΘΙΤ81στ

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1στ: Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.

4. ΕΘΘΤ8

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης ΙI (επαναλαμβανόμενο)

5. ΕΘΠΔΘ2

Πολιτιστική Διαχείριση και Θεσμοί - Πολιτιστική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα 19ος - 20ος αιώνας

6. ΕΘΙΤ82

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2β

7. ΕΘΙΤ83

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3β

8. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2

Αισθητική Διάσταση στη Σύγχρονη Τέχνη και τα Ψηφιακά Μέσα. Μορφές Τέχνης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Χώρο 2

9. ΕΘΑΞΓ4, ΕΘΒΞΓ4, ΕΘΓΞΓ4

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) ΙV

10. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2

Τέχνη και Ψυχανάλυση 2

11. ΕΘΑΠΕΕ2

Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 2

ΣΥΝΟΛΟ

30


Ένατο Εξάμηνο (IX)
Υποχρεωτικό Μάθημα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ9

Διπλωματική Εργασία (Προετοιμασία)(*)

30


Δέκατο Εξάμηνο (X)
Υποχρεωτικό Μάθημα

1. ΥΚΧΡ0

Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και Εκπόνηση)(*)

30

 


 1. Κατεύθυνση Νέων Μέσων Εικαστικών Τεχνών

Πρώτο Εξάμηνο (I)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΨ1

Χρώμα με αναλογικά και ψηφιακά μέσα 1

12

2. ΥΚΒΣΧ

Σχέδιο εκ του φυσικού – Βασικό Σχέδιο

5

3. ΥΚΣΖ1

Στοιχεία Ζωγραφικής  I

3

4. ΥΚΧΑ1

Στοιχεία Χαρακτικής  I

3

5. ΥΘΑΤ1

Ιστορία της Τέχνης I – Αρχαιότητα

2

6. ΥΘΘΧ1

Θεωρία του Χώρου – Ιστορία Αρχιτεκτονικής I

2

7. ΥΚΓΑ1

Γεωμετρικές απεικονίσεις του χώρου – Γραμμικό Σχέδιο I

3

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Δεύτερο Εξάμηνο (II)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΨ2

Χρώμα με αναλογικά και ψηφιακά μέσα 2

13

2. ΥΚΣΧΤ

Σχέδιο – Tags και Fonts

5

3. ΥΚΣΓ1

Στοιχεία Γλυπτικής Ι

3

4. ΥΘΑΤ2

Ιστορία της Τέχνης ΙΙ – Βυζάντιο

2

5. ΥΘΘΧ2

Θεωρία του Χώρου – Ιστορία Αρχιτεκτονικής II

2

6. ΥΚΓΑ2

Γεωμετρικές απεικονίσεις του χώρου – Γραμμικό Σχέδιο II

3

7. ΑΞΓ1, ΒΞΓ1, ΓΞΓ1

Ξένη Γλώσσα – Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) I

2

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

 


Τρίτο Εξάμηνο (IΙI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΨΣ1

Ψηφιακή Σχεδίαση 1

3

2. ΥΚΣΚ1

Σχεδιοκίνηση 1

4

3. ΥΚΠΚΕ1

Παραγωγή Κινούμενης Εικόνας 1

4

4. ΥΚΦΩ3

Φωτογραφία 1

4

5. ΥΚΣΑΨ1

Σχέδιο με αναλογικά και ψηφιακά μέσα – Εικονογράφηση και αφήγηση 1

5

6. ΥΘΙΝ3

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης I

3

7. ΥΘΘΧ3

Θεωρία του Χώρου – Ιστορία της Αρχιτεκτονικής III

2

8. ΑΞΓ2, ΒΞΓ2, ΓΞΓ2

Ξένη Γλώσσα – Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) II

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΚΖΩ3

Ζωγραφική I

3

2. ΕΚΧ3

Χαρακτική I

3. ΕΚΣΚ3

Σκηνογραφία I

4. ΕΚΒΣ3

Βιομηχανικός Σχεδιασμός 1

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Τέταρτο Εξάμηνο (IV)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΨΣ2

Ψηφιακή Σχεδίαση 2

3

2. ΥΚΣΚ2

Σχεδιοκίνηση 2

4

3. ΥΚΠΚΕ2

Παραγωγή Κινούμενης Εικόνας 2

4

4. ΥΚΦΩ4

Φωτογραφία 2

4

5. ΥΚΣΑΨ2

Σχέδιο με αναλογικά και ψηφιακά μέσα – Εικονογράφηση και αφήγηση 2

7

6. ΥΘΙΝ4

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης IΙ

3

7. ΥΘΘΧ4

Θεωρία του Χώρου – Ιστορία της Αρχιτεκτονικής IV

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΚΖΩ4

Ζωγραφική ΙΙ

3

2. ΕΚΧ4

Χαρακτική II

3. ΕΚΒΣ4

Βιομηχανικός Σχεδιασμός II

4. ΕΚΣΚ4

Σκηνογραφία II

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 


 

Πέμπτο Εξάμηνο (V)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΤΓ1

Τρισδιάστατα Γραφικά 1

4

2. ΥΚΣΚ3

Σχεδιοκίνηση 3

3

3. ΥΚΕΜ1

Επανασύνθεση και Μεταπαραγωγή Κινούμενης Εικόνας 1

6

4. ΥΚΣΦ1

Σύγχρονη Φωτογραφία 1

5

5. ΥΚΦΒ1

Φαινόμενα – Μη Αφηγηματικό Βίντεο για Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις 1

4

6. ΥΘΙΝ5

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης ΙΙΙ

3

7. ΥΘΑΙ5

Αισθητική I (επαναλαμβανόμενο)

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΚΖΩ5

Ζωγραφική ΙΙΙ

3

2. ΕΚΧ5

Χαρακτική III

3. ΕΚΣΚ5

Σκηνογραφία III

4. ΕΚΒΣ5

Βιομηχανικός Σχεδιασμός III

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

 

Έκτο Εξάμηνο (VI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΤΓ2

Τρισδιάστατα Γραφικά 2

4

2. ΥΚΣΚ4

Σχεδιοκίνηση 4

3

3. ΥΚΕΜ2

Επανασύνθεση και Μεταπαραγωγή Κινούμενης Εικόνας 2

6

4. ΥΚΣΦ2

Σύγχρονη Φωτογραφία 2

5

5. ΥΚΦΒ2

Φαινόμενα – Μη Αφηγηματικό Βίντεο για Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις 2

4

6. ΥΘΙΝ6

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης ΙV

3

7. ΥΘΑΙ6

Αισθητική II (επαναλαμβανόμενο)

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΚΖΩ6

Ζωγραφική IV

3

2. ΕΚΧ6

Χαρακτική IV

3. ΕΚΣΚ6

Σκηνογραφία IV

4. ΕΚΒΣ6

Βιομηχανικός Σχεδιασμός IV

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 


 

Έβδομο Εξάμηνο (VII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΕΠ1

Εικαστικές Προτάσεις με Σύγχρονα Ψηφιακά Εργαλεία 1

22

2. ΥΘΨΥ7

Ψυχολογία της Εκπαίδευσης I

2

3. ΥΘΚΝ7

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης I

2

4. ΥΘΔΤ7

Ειδική Διδακτική της Τέχνης I

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 10)

1. ΕΘΙΤ71α

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1α:Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης (1970-σήμερα)

2

2. ΕΘΙΤ71γ

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1γ : Θεωρητικές προσεγγίσεις

3. ΕΘΙΤ71ε

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1ε : Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.

4. ΕΘΘΤ7

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης Ι (επαναλαμβανόμενο)

5. ΕΘΤΔΠΙ 1

Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

6. ΕΘΖΑΣΕ1

Ζητήματα αντίληψης του σύγχρονου έργου τέχνης (από την πρόσληψη στην ερμηνεία)1

7. ΕΘΜΜΔΠ1

Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και νέες τεχνολογίες

8. ΕΘΙΤ72

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2α

9. ΕΘΙΤ73

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3α

10. ΕΘΑΞΓ3, ΕΘΒΞΓ3, ΕΘΓΞΓ3

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) IΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Όγδοο Εξάμηνο  (VIII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΕΠ2

Εικαστικές Προτάσεις με Σύγχρονα Ψηφιακά Εργαλεία 2

25

2. ΥΘΔΤ8

Ειδική Διδακτική της Τέχνης II (πρακτική άσκηση)

3

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 11)

1. ΕΘΙΤ81β

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1β: Διεθνείς διοργανώσεις τέχνης, θεσμικός λόγος και σύγχρονες επιμελητικές πρακτικές

2

2. ΕΘΙΤ81δ

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1δ: Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης (19ος -20ος αι.)

3. ΕΘΙΤ81στ

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1στ: Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.

4. ΕΘΘΤ8

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης ΙI (επαναλαμβανόμενο)

5. ΕΘΠΔΘ2

Πολιτιστική Διαχείριση και Θεσμοί - Πολιτιστική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα 19ος - 20ος αιώνας

6. ΕΘΙΤ82

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2β

7. ΕΘΙΤ83

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3β

8. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2

Αισθητική Διάσταση στη Σύγχρονη Τέχνη και τα Ψηφιακά Μέσα. Μορφές Τέχνης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Χώρο 2

9. ΕΘΑΞΓ4, ΕΘΒΞΓ4, ΕΘΓΞΓ4

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) ΙV

10. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2

Τέχνη και Ψυχανάλυση 2

11. ΕΘΑΠΕΕ2

Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 2

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

 

 

Ένατο Εξάμηνο (IX)
Υποχρεωτικό Μάθημα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΝΜ1

Νέα Μέσα στο Εικαστικό Περιβάλλον I - Διπλωματική Εργασία (Προετοιμασία)

30

 

Δέκατο Εξάμηνο (X)
Υποχρεωτικό Μάθημα

1. ΥΚΝΜ2

Νέα Μέσα στο Εικαστικό Περιβάλλον II - Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και Εκπόνηση)

30

 

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English -> Greek...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English -> Greek...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Greek -> English...
    
  • Create a new word list...
 • Copy