ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΧαράλαμπος Βενετόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακά Μέσα - Ψηφιακός Σχεδιασμός
Τηλέφωνο: 2310 991 949
vimeo.com/user9318776