ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣτυλιανός Ντεξής

Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακά Μέσα - Ψηφιακός Σχεδιασμός
Τηλέφωνο: 2310 991 094
www.dexis-vounatsou.edicypages.com/en
vimeo.com/user1337637