ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣτέλλα Λάββα

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Iστορία Αρχαίων Πολιτισμών με έμφαση στην Ελληνική Κλασική Αρχαιότητα
Τηλέφωνο: 2310 992 462