ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Γραμματεία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μέλη Γραμματείας

Τηλέφωνο EMAIL
Γεώργιος Μωϋσιάδης2310 995 075
Μόδεστος Τσολακόπουλος2310 995 066mtsolak@vis.auth.gr
Παναγιώτα Μαστοροδήμου2310 995 069mastorod@vis.auth.gr
Σταυρούλα Τζίκα-Τσέργα2310 995 068stzika@vis.auth.gr

Εξυπηρέτηση Φοιτητών

Η Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί στον πρώτο όροφο του κτηρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ. και εξυπηρετεί του φοιτητές από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 -10.30 π.μ. Ηλεκτρονικά οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία στο mail: info@vis.auth.gr

Στους φοιτητές προσφέρονται και οι εξής δυνατότητες μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γραμματείας:

  • Εμφάνιση των μαθημάτων που έχει περάσει ο κάθε φοιτητής, μαζί με την αντίστοιχη βαθμολογία, την εξεταστική περίοδο, το ακαδημαϊκό έτος, τις ώρες διδασκαλίας κλπ.
  • Εμφάνιση των μαθημάτων που έχουν δηλωθεί από τον φοιτητή για το τρέχον εξάμηνο
  • Εμφάνιση του προγράμματος διδασκαλίας ή εξετάσεων των δηλωμένων μαθημάτων
  • Άμεση ανάκτηση και εκτύπωση προσωπικών στοιχείων φοιτητή (όπως αριθμός μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο, έτος εισαγωγής)
  • Αποστολή στον φοιτητή ειδικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με τη βαθμολογία της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες απαιτεί προσωπικό λογαριασμό στο Α.Π.Θ. (username@vis.auth.gr) και προσωπικό κωδικό, ο οποίος παρέχεται από τη Γραμματεία.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πρόσβασης στη διεύθυνση http://it.auth.gr/el και στα τηλέφωνα 2310 998417 και 2310 999400. Email: support@auth.gr