Επικοινωνία

e-mail
info@vis.auth.gr
Τηλέφωνα
2310 995067
2310 995069
Fax
2310 995067
Διεύθυνση
Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ.
Πρώτος Όροφος

 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 PDF Print

Η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. θα γίνει την :

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

και ώρα 11:00 μ.μ. στην αίθουσα τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Γνωστοποιείται ότι οι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  για να ορκιστούν ως πτυχιούχοι πρέπει:

-Να έχουν εξετασθεί με επιτυχία σε όλα μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλογής

-Να έχουν συμπληρώσει δέκα (10) εξάμηνα φοίτησης υποχρεωτικά

-Να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στη Διπλωματική Εργασία

-Να υποβάλλουν ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της Διπλωματικής Εργασίας.

-Να έχουν παραδώσει συμπληρωμένο σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο το στικάκι ή το dvd, στην κυρία Αλίκη Μαρτζοπούλου (Πέμπτο Εργαστήριο Ζωγραφικής, Παλαιά Θέρμη, τηλ. 2310992465) με απαραίτητο πληροφοριακό υλικό (φόρμες προς συμπλήρωση κ.λ.π.) για την δρομολόγηση της έκθεσης των αποφοίτων και του αρχείου αποφοίτων του Τμήματος

-Να επιστρέψουν στα εργαστήριά τους τυχόν εξοπλισμό που έχουν δανειστεί κατά την διάρκεια των σπουδών τους

Δύο ώρες πριν την ορκωμοσία οι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία :

1Βεβαίωση της  Βιβλιοθήκης ότι δεν έχουν εκκρεμότητες

2. Να προσκομίσουν το Βιβλιάριο Σπουδών

3Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο).

4. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εφόσον έχει χορηγηθεί).

Σε περίπτωση απώλειας των παραπάνω θα προσκομίζεται στη Γραμματεία Υπεύθυνη Δήλωση.

5. Διπλότυπο είσπραξης 32 Ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς για τη μεμβράνη του πτυχίου, εφόσον επιθυμούν να εκδοθεί το πτυχίο σε μεμβράνη.

6. Διπλότυπο είσπραξης 6 Ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς για κάθε επιπλέον πιστοποιητικό.

Τα παράβολα για πρόσθετα πιστοποιητικά  πληρώνονται στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς αρ. 5272-041780361.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν παράβολο 3,00 ευρώ

Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται δωρεάν μετά την ορκωμοσία είναι:

1.Αντίγραφα πτυχίου

2.Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στα ελληνικά και στα αγγλικά

3.Πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση (εφόσον ζητηθεί)

Τα πιστοποιητικά που θα ζητηθούν χορηγούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ορκωμοσία.

Last Updated on Wednesday, 04 November 2015 13:31
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ PDF Print

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α’ εξάμηνο σπουδών, του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνήλθε σήμερα 21 Οκτωβρίου 2015 και εξέδωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής: σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. Φ. 151/116946/Β6/2-11-2-2011 (ΦΕΚ 2438/2011 τεύχος Β’)

Ο πίνακας επιτυχόντων με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας βρίσκεται εδώ

Last Updated on Wednesday, 21 October 2015 12:34
 
NEO ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ‐ 2016 PDF Print

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τους εισαχθέντες από το 2014-15 και μετά ισχύει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ως έχει

Αλλαγές στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

  1. Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών υπολογίζονται βάσει των νέων πιστωτικών μονάδων τους (ECTS) και ως εκ τούτου το νέο πρόγραμμα σπουδών ανασυντάσσεται σύμφωνα με την καλύτερη κατανομή του φόρτου εργασίας και των ωρών διδασκαλίας.
  2. Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει ο υπολογισμός του βαθμού του πτυχίου, του οποίου ο υπολογισμός θα προκύπτει από το άθροισμα  των γινομένων των βαθμολογιών του κάθε μαθήματος επί των πιστωτικών του μονάδων (ECTS). Με την νέα αυτή ρύθμιση η βαθμολογία της Διπλωματικής εργασίας αναλογεί στο 20% του βαθμού του πτυχίου, τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο 65% και τα Θεωρητικά στο 15%
  3. Τα μαθήματα των τριών κατευθύνσεων του 9ου και 10ου εξαμήνου (Ζωγραφική ΙΧ και Χ, Γλυπτική ΙΧ και Χ, Χαρακτική ΙΧ και Χ) μετονομάζονται αντιστοίχως στο 9ο εξάμηνο σε  Διπλωματική Εργασία (προετοιμασία) και στο 10ο εξάμηνο Διπλωματική Εργασία (προετοιμασία και εκπόνηση)
  4. Η Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται μόνο στο τέλος της περάτωσης του 10ου Εξαμήνου από την Επιτροπή Εξετάσεων της Διπλωματικής Εργασίας και η οποία απαρτίζεται όπως και παλαιότερα  από τον Επιβλέποντα Καθηγητή με συμμετοχή της συνολικής βαθμολογίας (50%) και τους υπολοίπους καλλιτέχνες καθηγητές με επιμερισμένη συμμετοχή του υπολοίπου 50% της βαθμολογίας. Στο 9ο Εξάμηνο ο Επιβλέπων Καθηγητής ανακοινώνει χωρίς βαθμολογία ποιοι και ποιες φοιτητές/τριες περάτωσαν επαρκώς και έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το 10ο Εξάμηνο ώστε να εκπονήσουν την Διπλωματική Εργασία. Επιπροσθέτως για να δηλώσει κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια το 10ο εξάμηνο θα πρέπει να έχει περάσει όλα τα μαθήματα που υποχρεούται των προηγούμενων εξαμήνων.
  5. Τα εξάμηνα των Θεωρητικών Μαθημάτων των οποίων υποχρεούται ο φοιτητής να σπουδάσει συγχωνεύονται από 28 σε 20
  6. Τα εξάμηνα των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων των οποίων υποχρεούται ο φοιτητής να αυξάνονται από 19 σε 21
  7. Το μάθημα Γραμμικές Απεικονίσεις πλέον συγκαταλέγεται στα καλλιτεχνικά μαθήματα και όχι στα θεωρητικά.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όλους τους εισαχθέντες φοιτητές από το 2013-14 και παλαιότερα ισχύουν τα εξής :

  • Ισχύουν ως έχουν οι παράγραφοι των προαναφερόμενων αλλαγών του Νέου Προγράμματος Σπουδών: 1, 5
  • Δεν ισχύουν οι: 2,3,4, 6, 7.
  • Ο βαθμός του Πτυχίου θα υπολογίζεται σύμφωνα με την παλαιότερη Υ.Α. όπου έθετε ποσοστώσεις (50% Διπλωματική Εργασία, 35% Καλλιτεχνικά Μαθήματα, 15% Θεωρητικά Μαθήματα) Η μεταβατική αυτή διάταξη θα ισχύει έως την εξεταστική του Φεβρουαρίου του 2019. Από την εξεταστική του Ιουνίου του 2019 και μετά θα ισχύει η προαναφερθείσα παράγραφος 4 του νέου προγράμματος σπουδών.

Τα μαθήματα που συγχωνεύονται

Όλα τα παλαιά μαθήματα θα λογίζονται με τα νέα ΕCTS των νέων μαθημάτων που αντιστοιχούν και που ενδεχομένως έχουν συγχωνευθεί.

Για όσους έχουν εξετασθεί παλαιότερα επιτυχώς σε μαθήματα που έχουν καταργηθεί γιατί έχουν συγχωνευθεί σε νέα θα ισχύουν τα εξής:

όλα τα μαθήματα θα αναγράφονται στις αναλυτικές βαθμολογίες και στο συνοδευτικό παράρτημα Διπλώματος χωρίς ECTS και δεν θα προσμετρώνται στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου

Τα μαθήματα του παλαιότερου προγράμματος Σπουδών συγχωνεύονται και καταμετρούνται με τον εξής τρόπο:

Αρχαία Τέχνη 1 και 2 συγχωνεύεται στο μάθημα Ιστορία Τέχνης, Αρχαιότητα

Μεσαιωνική Τέχνη 1 και 2 συγχωνεύεται στο μάθημα Ιστορία Τέχνης, Βυζάντιο

Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 1,2,3,4,5,6 συγχωνεύονται στα μαθήματα Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 1,2,3,4

Η Ξένη Γλώσσα 1,2,3,4 ή και 5,6 (παλαιότερα) συγχωνεύονται στα μαθήματα Ξένη Γλώσσα 1,2

Αν ο φοιτητής/τρια έχει περάσει κάποιο ή κάποια μαθήματα από το συγχωνευόμενο μάθημα θα καταλογίζεται με το νέο συγχωνευθέν μάθημα και θα αναγράφεται με την νέα ονομασία του μαθήματος.

Παραδείγματα

Αν έχει περάσει παλαιότερα το ένα από τα δύο εξάμηνα Αρχαία Τέχνη 1 ή 2 θεωρείται ότι έχει περάσει με τον ίδιο βαθμό την Ιστορία Τέχνης, Αρχαιότητα

Αν έχει περάσει παλαιότερα τα δύο εξάμηνα  Αρχαία Τέχνη 1 και 2 θεωρείται ότι έχει περάσει με τον μεγαλύτερο βαθμό από τα δύο εξετασθέντα εξάμηνα την Ιστορία Τέχνης, Αρχαιότητα.

Αν έχει περάσει τα μαθήματα 3 εξαμήνων από το συγχωνευόμενο μάθημα Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 3,4,6 του Παλαιότερου Π.Σ. θα θεωρείται ότι έχει περάσει με τους ίδιους κατά σειρά βαθμούς μα τα νέα μαθήματα Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 1,2,3 και θα οφείλει το 4

Αν έχει περάσει 5 από τα 6 εξάμηνα από το συγχωνευόμενο μάθημα Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 1,2,3,4,6 του Παλαιότερου Π.Σ. θα θεωρείται ότι έχει περάσει με τους 4 μεγαλύτερους κατά σειρά βαθμούς μα τα νέα μαθήματα Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 1,2,3,4,

Αν έχει περάσει 5 από τα 6 εξάμηνα από το συγχωνευόμενο μάθημα Ξένη Γλώσσα 1,2,3,4,6 του Παλαιότερου Π.Σ. θα θεωρείται ότι έχει περάσει με τους 2 μεγαλύτερους κατά σειρά βαθμούς μα τα 2 νέα  μαθήματα Ξένη Γλώσσα 1 και 2

Last Updated on Tuesday, 20 October 2015 08:15
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΩΣ ΜΟΝΤΕΛΑ PDF Print

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν ως ΜΟΝΤΕΛΑ στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τίτλο σπουδών και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονικά στο    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it από την 7η Οκτωβρίου έως και την 12η Οκτωβρίου 2015.

Τα μοντέλα θα εργάζονται γυμνά, καθημερινά από τις 10:00 έως τις 14:00.

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη, για τον χρόνο και τον τόπο που θα πραγματοποιηθεί θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Την αίτηση θα βρείτε εδώ. Τα δικαιολογητικά σκαναρισμένα υποβάλλονται με την αίτηση.
Last Updated on Wednesday, 07 October 2015 10:51
 
Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών PDF Print

Η Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, προσωρινά μεταφέρθηκε στην Σταυρούπολη (Ικονίου 1), λόγω της διενέργειας  των Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Για την εύρυθμη λειτουργία της και για την άμεση εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it το  αίτημά σας, χρησιμοποιώντας, εάν εξυπηρετεί, κάποια από τις αιτήσεις που παραθέτουμε συνημμένες παρακάτω.

Από την Γραμματεία

Last Updated on Wednesday, 09 September 2015 13:04
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2